NRK Meny
Normal

Agder kan miste makt

Agder kommer til å tape en stortingsrepresentant hvis Aust- og Vest-Agder blir slått sammen., hevder fylkesmannen i Aust-Agder.

Øystein Djupedal

Fylkesmann Øystein Djupedal anbefaler folkeavstemning.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Fylkesmann Øystein Djupedal i Aust-Agder slår i en uttalelse fast at Agder vil miste en fast stortingsrepresentant. Dermed blir antallet representanter redusert fra dagens 10 til 9.

Sentralisering

Djupedal mener det er ikke er gitt at landsdelen får større gjennomslag etter en sammenslåing, og sier det er sannsynlig at det over tid blir en sentralisering av arbeidsplasser.

Fylkesmann Øystein Djupedal sier i sin høringsuttalelse at han vil vente på vedtak i fylkene før han kommer med noen endelig anbefaling.

Brev fra Fylkesmannen

Fylkesmannen vil vite mer om sentraliserings-effekten

Foto: Leif Dalen / NRK

Færre stortingsrepresentanter

Men Djupedal finner allerede nå grunn til å peke på at tallet på stortingsrepresentanter vil bli redusert, og han betoner også meget sterkt at Fylkesmannen må ha rett til å ansette sine egne medarbeidere, og han savner vurderinger om sentralisering av arbeidskraft i den rapporten om sammenslåing som foreligger.

Fylkesmann Øystein Djupedal går i sin foreløpige uttalelse sterkt inn for at det blir foretatt en folkeavstemning om sammenslåing av agderfylkene.

– Det er et følsomt spørsmål, sier Djupedal, – og av hensyn til legitimiteten av et eventuelt sammenslåingsvedtak tror vi at det best ivaretas ved at folket i fylkene har har mulighet til å gi sin anbefaling i en folkeavstemning.