NRK Meny
Normal

Kan miste 20 politistillinger

Nye sivile stillinger til Agder-politiet kan bli spist opp av kutt i ordinære politistillinger.

Politibil Flekkefjord
Foto: NRK

Dårlig økonomi gjør at inntil 20 politistillinger kan bli stående ubemannet i Agder politidistrikt.

Kirsten Lindeberg

Statssekretær i justisdepartementet, Astri Aas-Hansen (bak) kom med 14 nye stillinger til Agder politidistrikt i januar. Politimester Kirsten Lindeberg var den gang glad for de nye stillingene.

Foto: Dalen, Leif Hallgeir / Leif Hallgeir Dalen/NRK

I januar kom statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet til Sørlandet med nyheten om at Agder politidistrikt var tildelt 14 nye sivile stillinger . Disse stillingene skulle frigjøre politifolk til operativt arbeid, fordi de sivile kunne overta stillinger som arrestforvarere, transportører og grensekontrollører.

– Vi er svært takknemlige for det vi får. Vi trenger hver eneste stilling, sa politimester Kirsten Lindeberg, da.

I mars påla Politidirektoratet alle politidistriktene i landet å kutte i budsjettene for 2009 med 1,23 prosent, noe som utgjør 5,7 millioner kroner for politiet i Agder. Dermed kan de nye sivile stillingene - som skulle gitt mer politi i gatene - brukes til å fylle opp ordinære politijobber.

– Noen som ikke har gjort jobben

Listetopp for Frp i Vest-Agder, Åse Michaelsen, er ikke fornøyd med situasjonen. Hun frykter at distriktet totalt får en svekket polititjeneste.

Åse Michaelsen (Frp)

Åse Michaelsen (Frp) reagerer sterkt på at stillingene 'spises opp' og frykter at distriktet totalt får en svekket polititjeneste.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Nå ser vi at de 14 sivile arrestforvarerstillingene, som skulle vært lyst ut for lengst, er igang med å bli lyst ut. Disse stillingene skulle jo frigi ressurser, men når jeg får høre at opptil 20 ordinære stillinger skal spares, reagerer jeg veldig sterkt. Da er det noen som ikke har gjort jobben sin med å trekke til seg nok ressurser til Sørlandet, sier Michaelsen.

– Fortløpende vurdering

Politiet kan ikke endelig bekrefte det nøyaktige tallet på 20 politistillinger. Men Ernst Olav Lunde i Politiets Fellesforbund bekrefter at politidistriktets stramme økonomi gjør at flere politistillinger vil stå ubemannet for å spare penger.

– Antallet stillinger er under fortløpende vurdering fra måned til måned. Det kan bli færre politistillinger, og det kan bli færre av andre sivile stillinger - om vi velger å ansette alle de 14 stillingene vi har fått tildelt, sier Lunde.

– Så med andre ord sier du at det ikke nødvendigvis blir et pluss på 14, det kan like godt bli en nulling her?

– I verste fall kan det det, alt etter hvordan budsjettsituasjonen er.

Lunde sa i januar til NRK at de 14 nye sivile stillingene ikke ville bety så mye i forhold til praktisk politiarbeid.

– Vi har mest behov for operative stillinger til å fylle i vakter og beredskap. Så 14 nye sivile stillinger, overført til døgnkontinuerlig, tilsvarer én patrulje med to mann, sa Lunde, da.