Slik svarer Agder Energi på kritikken etter strømbruddet

Agder Energi har fått flengende kritikk i sosiale medier etter deres håndtering av strømbruddet denne uka. Nå svarer selskapet.

Strømbrudd

Over 15.000 kunder ble berørt av strømbruddet denne uka.

Foto: Jon Anders Skau / Agder Energi

På det meste var 15 000 abonnenter uten strøm. Flere var uten strøm i flere døgn.

Dette førte til sterke reaksjoner i sosiale medier. NRK har gått igjennom noen av reaksjonene som har kommet, og spurt administrerende direktør Svein Are Folgerø i Agder Energi Nett om svar.

– Når rydder dere linjene?

– Det ryddes linjer hele året i Agder. Det mest effektive er å rydde på sensommeren og høsten, for da har veksten kommet lengst og vi får tatt trær og busker og forberedt oss på dårlig vær. Men vi rydder hele året, sier Folgerø.

Strømbrudd

Flere tusen er fortsatt uten strøm etter uværet mandag ettermiddag.

Foto: Jon Anders Skau / Agder Energi

Billigst å forebygge

– Har dere fulltids linjeryddere i arbeid?

– Vi har underleverandører som vi benytter til å hjelpe oss med linjerydding. I dag har vi avtale med fem store slike selskaper i Agder, som har profesjonelle skogsarbeidere som kan faget og har stor kapasitet når det er bruk for det.

– Er det billigere for dere å rydde når det skjer noe, eller å forebygge?

– Det billigste for oss er å forebygge. Utfordringen er at vi har over 5000 kilometer med høyspent som går gjennom terreng med mange høye trær. Det er krevende å vite hvilke trær vi skal ta, og det gror opp nytt. Vi jobber med flere prosjekter og forskning for å forstå hvordan vi bedre kan finne trær som utgjør en risiko.

– Innbyggerne betaler mye i nettleie. Hvor mye brukes på å sikre strømnettet?

– I størrelsesorden bruker vi 25 millioner kroner i året på å rydde linjer, og investerer ytterligere 10 millioner i utbedring av linjetraseer. Vi investerer også for å få ting i kabel under bakken, så totalt bruker vi over 100 millioner kroner i året for å forbedre strømnettet.

Merker en forbedring

– Blir det bedre?

– Vi merker en forbedring. Alt avhenger av været, jo mer vær jo mer feil skjer. Plukker vi ut de store feilsituasjonene så ser vi ut ifra statistikk at det er bedre nå, og at det stadig blir bedre. Men været er krevende, og det er mye som tilsier at de krevende værsituasjonene med snø, flom og mye vind vil komme mer av, da er det en jobb for oss å ligge i forkant.

– Hva kan kundene forvente av Agder Energi når strømmen går?

– Det kundene kan forvente er at det er en stor organisasjon som yter hundre prosent for at strømmen skal tilbake igjen raskest mulig.