Agder Energi: – Ekstra viktig å være til stede på det tyske markedet

Agder Energi samler 175 ansatte fra fire forskjellige land i egen avdeling. Målet er å øke kunnskapen og få tilgang til nye markeder.

Agder Energi fasade

Agder Energi satser stort i Tyskland og har sikret seg eierrettigheter i tre selskaper.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Denne delen av selskapet skal sørge for å få fornybar energi ut til det tyske markedet.

– Vi tror fornybar energi og vannkraft vil spille en enda større rolle fremover. Derfor er det ekstra viktig at vi er enda mer til stede på det tyske markedet, sier Steffen Syvertsen i Agder Energi.

Tilgang til nye markeder

Steffen Syvertsen fra Agder Energi

Steffen Syvertsen fra Agder Energi.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Gjennom oppkjøp av tre tyske selskaper tidligere i år, sikret Agder Energi seg tilgang til to ulike børser i Tyskland. I tillegg til dette fikk selskapet tilgang til de såkalte tyske forbrukerfleksibilitetsmarkedene.

Disse markedene fungerer slik at Agder Energi vil kunne få tilbake energien som kjøperen ikke har brukt i et gitt tidsrom. Denne strømmen kan de så selge videre til andre kjøpere.

Dette markedet er unikt og finnes enda ikke i Norden. Ved å være til stede i Tyskland tror Agder Energi at de står bedre rustet når et slikt marked utvikles i Norden.

– Det er viktig at vi skaper et godt samarbeid på tvers av geografiske grenser. Vi har god intern kompetanse hos oss, og håper at vi nå også kan integrere kunnskapen de tyske bedriftene har til forbrukerfleksibilitetsmarkedet, slik at vi senere kan dra nytte av dette i Norge.

Må endre seg

Syvertsen tror selskapet blir nødt til å endre seg for å følge utviklingen i markedet.

– Vi ser at endringene rundt oss er store. Derfor er det viktig at vi ser utover landegrensene og får kunnskap om nye markedstyper som kan være med å øke verdiskapningen vannkraften i Norge representerer.