Agder Energi anmeldt

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder har anmeldt Agder Energi Nett til politiet etter sprengningsarbeid i naturreservat.

Sprengningsarbeidet ble foretatt i Lohnetjønn naturreservat, Søgne kommune 4. oktober 2006.

Sprengningsarbeidet ble utført i forbindelse med fornyelse av 22 kV høyspentlinjen til Lohnelier industriområde i Søgne.

Deler av luftlinjen passerer over Lohnetjønn naturreservat, som er et fredet våtmarksområde.

Mastene er plassert på samme sted som for den gamle linjen. På grunn av dårlig feste var det nødvendig å foreta sprengning under montering av den ene masten, heter det i en pressemelding fra Agder Energi.

Agder Energi beklager

I ettertid er det blitt påpekt at deler av arbeidet skal ha pågått innenfor det vernede området.

Agder Energi Nett beklager det inntrufne, men påpeker at det under planleggingen av arbeidet var kontakt med Søgne kommune. Muntlig tilbakemelding fra kommunen gikk ut på at dersom linjen gikk i den gamle traseen, kunne fornyelsen gjennomføres uten ytterligere tillatelse.