NRK Meny
Normal

Får kritikk etter strømbrudd

Agder Energi får kritikk for manglende vedlikehold og investeringer i linjenettet.

Vanskelige arbeidsforhold for Agder Energi i dag

Snø og trær over linjene førte til strømbrudd i 2006. (Arkivfoto).

Foto: Erik Wiig Anders / NRK

Erik Boysen

Konserndirektør Erik Boysen i Agder Energi.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kritikken kommer fram i stortingsmeldinga om samfunnssikkerhet.

Utgangspunktet er strømbruddet under det store snøfallet i februar 2006, da 30 000 mennesker var uten strøm i flere dager.

Konserndirektør Erik Boysen i Agder Energi er undrende til kritikken og mener den er uberettiget.

- Vi er spørrende til hvem som har formulert dette og hva som er det faktiske grunnlaget for å hevde det, sier Boysen.

Har skrevet brev

Det er Forsvarskomiteen på Stortinget som har med samfunnsikkerhet å gjøre, derfor har Boysen skrevet brev til den med kopi til Olje- og energidepartementet.

Boysen skriver at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i evalueringa etter snøfallet i 2006 påpekte at strømbruddene skyldtes ekstremt snøfall og nedising av linjer og trær som falt over linjene.

Peter Gitmark (H)

Høyres Peter Gitmark.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Derfor er Boysen og ledelsen i Agder Energi undrende til hvordan formuelringene har kommet i stortingsmeldinga og vil forfølge saken.

- Vi har nå først konstatert at det står der, og vi er uenige i formuleringene. Vi har henvendt oss til Forsvarskomiteen om hva som er det faktiske løpet videre, sier Boysen.

Vest-Agder Høyres stortingsrepresentant Peter Gitmark mener Stortinget må fatte sine beslutninger på riktig grunnlag.

- Jeg synes det er viktig at Stortinget innhenter korrekt informasjon og jeg vil se nøye gjennom saken før jeg gir noen kritikk for hva som har skjedd, sier Gitmark.