NRK Meny
Normal

Advarer mot reservater

Utstrakt bruk av hummerreservater langs Sørlandskysten kan få alvorlige konsekvenser, hevder fiskere.

Hummer
Foto: Havforskningsinstituttet

To hummerreservater i Arendal og Risør er allerede opprettet som en prøveordning, men flere havforskere ønsker å satse på mange slike fredede områder for å redde den truede bestanden.

- Lite gjennomtenkt, sier hummerfisker  Håkon Gundersen på Tromøya.

Slutt på hummerfisket

Fiskerne er ikke like glad for tanken om et nettverk av fredede områder langs kysten med fiskeforbud i framtida. Fisker Håkon Gundersen har livnært seg av hummeren i 30 år og er kritisk.

- Hvem skal ta belastningen ved en ordning med reservater. Flere fiskere må da kutte ut sitt hummerfiske, sier Gundersen.

Han sier han selv må slutte med hummerfisket dersom det opprettes et reservat utenfor Tromøya.

- Forhastet konklusjon

Gode erfaringer med hummerreservater gjør at havforskerne vil utvide ordningen. Forskere vil ha nett av fredede områder på Sørlandet.

Prøveprosjektet med reservater skal pågå i mange år og Gundersen mener forskerne har konkludert for tidlig.

- Jeg er overrasket over at de etter så kort prøvetid allerede vil utvide til flere fredede områder, sier Gundersen.