Advarer mot panikktiltak mot «matpakkekjøring»

Miljøpartiet ønsker å forby «matpakkekjøring» over Lundsbrua. – Vi ligger dårlig an med utslippsreduksjon i Kristiansand, men svaret er ikke panikk, sier Høyres Renate Hægeland.

MDG talte matpakkekjørere på Lundsbrua i morgenrushet i Kristiansand.

Trafikktelling på Lundsbroa i Kristiansand tirsdag morgen. Se hvordan det gikk.

60 prosent av bilene som passerte Lundsbrua inn mot sentrum av Kristiansand i morgenrushet tirsdag, hadde bare én person i bilen.

Det var Miljøpartiet i Kristiansand som foretok tellingen.

Partiet ønsker å få bort matpakkekjørerne så bussene kan kommer raskere fram.

Klima på dagsorden

Onsdag står Kristiansand kommunes klimamelding på dagsorden i bystyret.

Kristiansand har ikke klart å redusere utslippene fra biltrafikken.

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Miljøpartiet De Grønne.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK
Renate Hægeland

Renate Hægeland er leder av Høyres bystyregruppe i Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi foreslår blant annet at Lundsbrua får et såkalt sambruksfelt, sier gruppeleder i MDG, Marte Rostvåg Ulltveit-Moe.

– Det vil innebære at du bare kan kjøre bil over Lundsbrua hvis du har passasjerer med i bilen. Ved et slikt tiltak vil 60 prosent av biltrafikken forsvinne, og bussen vil komme greit fram.

Åpen for tiltak i rushtiden

Høyres gruppeleder, Renate Hægeland sier at partiet vil forslå å utrede å stenge enkelte gater for persontrafikk i rushtiden.

– Men det er ikke så enkelt at man bare kan stille seg opp på Lundsbrua og telle biler, sier Hægeland.

– Vi må vite at tiltakene treffer. Men vi er åpne for å tenke nytt for å få kollektivtrafikken fram. Høyre er for en helthetlig tenkning, vi støtter ikke en aksjonspolitikk. Stenger du Lundsbrua, kan det jo hende at bilene kjører den andre brua istedenfor, og da er vi like langt. Uansett må vi basere fremtidige tiltak på kunnskap. Svaret på utfordringene vi har, er ikke panikk, sier Hægeland.

Vil redusere utslippene

Kristiansand kommune har Klimabyen som 1 av 3 satsingsområder i gjeldende kommuneplan.

Fra 2008 til 2014 var Kristiansand med i programmet «Framtidens byer» som var et samarbeid mellom Staten og de 13 største byene i Norge.

Hensikten var å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. Men Kristiansand ligger langt unna målene som ble satt.

På temamøtet om miljø- og klimameldingen onsdag settes det fokus på areal og transport, energi i bygg, forbruk og avfall, og klimatilpasning.