Badende ble overrasket av «flodbølge»: – Det kunne gått forferdelig galt

Da store mengder vann plutselig kom fossende nedover elva med flere badeplasser, måtte folk løpe i sikkerhet. Nå advares det mot opphold i regulerte elveløp.

STORE VANNMASSER: Slik kan store vannmasser komme nedover elva Faråne i Brokke i Agder.

Film fra Agder Energi

– Jeg prøver å ikke tenke på det, for det kunne gått forferdelig galt, sier Martin Undhjem.

Han ante fred og ingen fare da han filmet barna som badet i elva Faråne i Brokke i Agder første pinsedag.

Få minutter senere ble han vitne til at store vannmasser plutselig kom nedover elveløpet, og feide over tidligere tørre svaberg og kulper med rolig vann.

– Det var skummelt, sier barnefaren.

Martin Unhjem

Martin Unhjem var på badetur med barna da de plutselig ble overrasket av store vannmasser.

Foto: NRK

Sirenen sviktet

Siden elva er regulert kan dette skje, men da skal en tyfonsirene varsle folk om at vann er på vei.

Denne gangen ga den imidlertid ingen lyd fra seg.

– Det var farlig, bekrefter beredskapsleder i Agder Energi Vannkraft Sverre Eikeland.

Agder Energi, som drifter alarmanlegget, har i ettertid funnet ut at anlegget ikke ble skrudd på etter en rutinetest. De beklager dette og bedyrer at alt skal være i orden nå.

Likevel ser de seg nødt til å gå ut med en ekstra advarsel.

– Vårt budskap er at det er farlig å oppholde seg ved normalt tørre strekninger i regulerte elver. Vannstanden kan endres raskt, og spesielt nå som det fortsatt er mye snø som smelter i fjellet, sier Eikeland.

Ifølge ham er det flere forhold som bestemmer hvor mye vann som kommer til enhver tid, og at det er umulig å regulere dette så det blir helt trygt.

Sverre Eikeland

Beredskapsleder i Agder Energi Vannkraft Sverre Eikeland, sier feilen skyldes en kombinasjon av rutiner som ikke er optimale og menneskelig svikt.

Foto: NRK

Slipper ut mer vann

De opprinnelige skiltene med informasjon om at folk straks må forlate elveleiet ved lyd- og lyssignal, har nå fått selskap av nye med påskrift «adgang forbudt». Begrunnelsen er at det er stor flomfare.

Agder Energi har også stengt veier og parkeringsplasser, samt sørget for å slippe ut mer vann. Så lenge vannet renner vil badegjester holde seg unna.

I tillegg har de prøvd å gjenskape hendelsen i pinsen og filmet den. Filmen skal bli mulig å se ved å skanne QR-koder i området.

– Når folk får se hvordan vannet kommer, håper vi de vil forstå hvor farlig dette er, sier Eikeland.

Skilting ved Farå i Brokke

Etter hendelsen i pinsen ble det satt opp nye skilt der det står adgang forbudt.

Foto: NRK

– Viktig at folk lytter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier de forstår at folk vil bruke badeplasser der de bor, men mener de bør høre på råd om opphold i slike elvestrekninger.

– Det er viktig for å unngå farlige situasjoner, sier seksjonssjef i NVE Lars Grøttå.

Han sier det er dameiers ansvar å finne ut hvordan folk bruker området og å få på plass nødvendige sikkerhetstiltak.

Agder Energi skulle helst sett at folk ikke oppholdt seg i elveløpet i det hele tatt.

– Vår holdning er at området bør stenges for bading, men vi har ikke myndighet til å hindre folks ferdsel, sier Eikeland.

Han mener også det er et problem at folk reklamerer for badeplassene, som for øvrig får mye skryt på nettsider og i sosiale medier. Den ene er på en liste over de fineste badeplassene i landet.

Her kan du se hvordan vannet kan fosse nedover den regulerte elva.

Preget av hendelsen

Denne uken var kraftselskapet i kontakt med samtlige kommuner i Agder fordi de mener det også er farlig i andre regulerte vassdrag.

Unhjem, som så vannet komme i pinsen, er veldig glad for at det gikk bra denne gangen.

Han sier det var mye folk på badeplassen og at mange ble tydelig preget av hendelsen.

Bading i Faråni

Like før vannet kom første pinsedag, filmet Martin Unhjem barna som badet i rolig vann.

Foto: Martin Unhjem