Advarer mot lavthengende ledninger

Agder Energi Nett advarer folk mot å berøre eller komme for nær kraftledninger som henger lavt. Flere steder i Agder henger kraftledninger svært lavt i terrenget, mye på grunn av store snømengder.

Snø på kraftledninger
Foto: Marius Mellum/Eidsiva