Hopp til innhold

Advarer mot husdyr på institusjoner

– For beboere på institusjoner er det positivt med dyr på avdelingen – for arbeidstakere er det en betydelig forverring av arbeidssituasjonen, sier overlege og allergispesialist.

Legerådet i astma- og allergiforbundet, vil ha et totalforbud mot levende dyr i institusjoner. Det kan gå utover jobben til katen Belinda.

Flere institusjoner bruker dyr for å øke beboernes livskvalitet

– En egen sykehjemskatt er ikke noe god idé, mener øre-, nese-, halsspesialist og overlege Sverre Steinsvåg ved Sørlandet sykehus.

Han advarer mot å bruke dyr som miljøarbeidere på institusjoner.

– Det vil bety en betydelig forverring av arbeidssituasjonen for de ansatte og bør være en sak for alle verneombud, sier han.

Sverre Steinsvåg

Overlege Sverre Steinsvåg er skeptisk til å slippe katter og hunder inn på omsorgssentre og andre institusjoner. Han mener det er en trussel mot de ansattes helse.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Ti prosent allergiske

– Å ha et dyr på en institusjon er udiskutabelt en stor trivselsfaktor. Men i et allergiperspektiv er det ikke lurt ha hunder og katter inne på sykehjemmet, sier Steinsvåg.

Steinsvåg er også leder i legerådet i Norges astma- og allergiforbund. Mandag hørte han saken om katten Belinda som skaper trivsel på en demensavdeling i Kristiansand.

Katten Belinda fikk fast jobb som miljøterapeut for et halvt år siden. Flere ansatte mener det er med på å skape triveligere omgivelser for beboerne.

– Da jeg hørte dette tenkte jeg at det kan være fint for pasientene. Men det er ikke bra for arbeidsmiljøet til de ansatte. Alle arbeidstakere har krav på et arbeidsmiljø som ikke gjør dem syke.

Han sier at ti prosent av den voksne norske befolkningen er allergiske mot katter.

– Det betyr at dersom det kommer en katt inn på arbeidsplassen, risikerer vi at flere ansatte ikke kan jobbe der, sier Steinsvåg.

Når dyr plasseres på institusjonene innebærer det en betydelig spredning av allergifremkallende dyr i befolkningen.

– I det ligger en økt risiko for at stadig flere vil bli syke på arbeidsplassen sin, sier Steinsvåg.

Katten Belinda og Gerhard Skauge

Beboer Gerhard Skauge på Presteheia omsorgssenter lyser opp når katten Belinda kommer på besøk.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Politisk motivert

Dyr blir i dag plassert ut både på aldershjem, førskoler, skoler og fengsler som et psykososialt tiltak.

– Det å plassere ut dyr på institusjoner virker for meg som et politisk motivert forslag. Vi ser jo at det er billigere å ha en katt på en institusjon enn en miljøarbeider. Så kan man jo diskutere hva som gir den største psykososiale gevinsten, sier Steinsland.

Han legger til at nå som reptilforbudet i Norge er opphevet, finnes det andre alternativer enn hunder og katter.

– Reptiler som skilpadder, øgler og slanger er muligheter som ikke er allergifremkallende. Men det er klart at den sosiale gevinsten av å ha en skilpadde på dagligstua kan man diskutere.

Til slutt konstaterer Steinsvåg:

– Allergisikre hunder og katter finnes ikke. Det er og blir en myte.