Hopp til innhold

Advarer mot giftig plante - seks kuer funnet døde på beite

Friske kuer og sauer har dødd på beite øst i Agder de siste dagene. Mattilsynet tror de har fått i seg den giftige planten rome.

Døde kuer

En bonde i Åmli fant seks av kuene sine døde på beite. Kadaveret ligger like ved den gule, giftige romeplanten.

Foto: Politiet

– Det er veldig uvanlig at storfe dør på beite. Dette var dyr som var friske, sier veterinær Erik Ulven.

De siste dagene har en bonde i Åmli funnet seks kuer døde. I nabokommunene Tvedestrand og Vegårshei har fire bønder funnet flere døde sauer og lam uten tegn til skader.

Hovedteorien er at dyra har spist den giftige planten rome.

– På alle stedene med døde dyr, har jeg sett planten i full blomst, sier Ulven.

Erik Ulven, veterinær

Veterinær Erik Ulven tror neppe det er rovdyr som har drept hverken sauene eller kuene. Han mener romeplanten har forgiftet dem.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Da velta det seg i magen

Sauebonde Inge Vaaje i Vegårshei venter på «kadaverbilen». Den skal hente fem døde sauer han har frakta hjem fra beite.

I løpet av de siste tre dagene har han funnet to voksne og tre lam.

– Det er til å ta motet fra enhver saueeier.

Først oppdaga han én død sau. Da han kom på beitet for etpar dager siden, lå det tre lam spredd utover.

– Da velta det seg i magen.

Tvedestrandsposten intervjua først bonden.

Inge Vaaje med døde sauer

Bonde Inge Vaaje har flyttet buskapen sin. Trolig har sauene og lammene spist av den giftige romeplanten.

Foto: Leif Dalen / NRK

Giftig plante

Det er først og fremst sau som kan få symptomer av planten, og i verste fall nyresvikt hvis de spiser den.

Men det kan også skje med storfe.

Vaaje viser der sauene har gått. Mellom jordene vokser det rome. Men han har ikke tidligere opplevd problemer for dyra.

– Jeg må være mer på vakt, og sjekke beitet bedre. Hvis det er denne planten som har gjort dette.

Rome

Rome vokser i myrlendte områder, og er svært farlig å få i seg for beitedyr. Denne planten kan ifølge eksperter ta livet av både storfe og sau.

Foto: Arve Stokke / Mediabasen

Veterinæren mener planten muligens kan være ekstra «hissig» i år:

– Det kan være noe med klima eller temperatur som gjør den ekstra giftig, sier Ulven.

Han har sendt prøver av nyre, lever og blod fra de døde kuene til Veterinærinstituttet. Et svar er venta i løpet av neste uke.

Trolig samme årsak

Sauene på Vegårshei er ikke undersøkt, men veterinæren mener årsaken er den samme.

Det mener også Mattilsynet.

– Det er den mest sannsynlige årsaken. Veterinærinstituttet sier at symptomene stemmer med det en kan se ved romeforgiftning, sier avdelingsleder Nina Merete Vehus.

Nå advarer Mattilsynet bøndene.

– Det er viktig å føre hyppige tilsyn med dyrene. Eier må se etter rome i beiteområdet. Dersom det er mye rome, bør de flyttes til et annet beiteområde, sier Vehus.

Døde tørkesommeren

I Norge ble man først klar over sammenhengen mellom beiting av rome og nyreskade sommeren 1992, da 130 storfe døde.

Flere husdyr enn normalt ble planteforgifta sommeren 2018. Årsaken var tørken som førte til at de beita i myrområder. Der vokste romeplanten, og på sørvest-landet ble flere flokker av storfe forgiftet.

Død ku

Flere kuer er funnet døde på beite i Åmli. Forrige gang man mente storfe var romeforgifa, var sommeren 2018.

Foto: Politiet

Mulig straffesak

Politiet har vært i Åmli for å ta undersøkelser, med tanke på om kuene har vært utsatt for noe kriminelt.

– Veterinæren har tatt prøver, og har en foreløpig konklusjon om at det er planteforgiftning, sier påtaleansvarlig Ernst Ragnar Pfaff.

NRK har vært i kontakt med bonden som eier kuene. Han vil ikke intervjues.

Ifølge Mattilsynet har det ikke kommet meldinger om lignende dødsfall fra andre steder i landet.