NRK Meny
Normal

Advarer mot bruk av snus under svangerskapet

Forskere på Sørlandet har dokumentert at snusbruk blant gravide i Agder ble doblet i en treårsperiode. Nå mottar de Legeforeningens pris for forebyggende medisin.

Kvinne som snuser

Forskere er bekymret over at mange bruker snus under graviditeten.

Foto: Tora Krogh

Studien som er presentert i Tidsskrift for Den norske legeforening, er den første som kartlegger bruk av snus blant gravide i Norge. Artikkelen er derfor et viktig bidrag til å styrke forebyggende medisinsk arbeid, mener juryen for prisen.

Bruk av snus under svangerskapet øker risikoen for dødfødsel, prematur fødsel og lav fødselsvekt. Kunnskapen om snusbruk blant gravide kvinner i Norge er likevel begrenset.

– Trend til økt snusbruk blant gravide

Ellen Rygh

Ellen Rygh er spesialist i samfunnsmedisin og har vært fylkeslege, kommunelege og sykehuslege. Aktiv i Forskergruppen for primærleger i Agder.

Foto: Privat
Harald Reiso

Harald Reiso er dr.med. og spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin. Han var med og startet Forskergruppen for primærleger i Agder.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK
Frode Gallefoss

Frode Gallefoss er dr.med., spesialist i indremedisin og i lungesykdommer. Han er forskningssjef ved Sørlandet sykehus Kristiansand og professor ved Universitetet i Bergen.

Foto: NRK

Det er Ellen Rygh, Frode Gallefoss og Harald Reiso som har kartlagt bruk av snus og røyketobakk blant mer enn 10 000 kvinner som fødte på Sørlandet sykehus mellom 2012–2014. Ellen Rygh og Harald Reiso er samfunns-medisinere mens Frode Gallefoss er overlege ved lungeavdelingen go forskningssjef ved Sørlandet sykehus, Kristiansand.

I et tidligere intervju med NRK fortalte Rygh at hun oppdaget trenden til økt snusbruk blant jenter da hun var fylkeslege i Aust-Agder.

– Samtidig var det lite fokus på bruk av snus under graviditet. Det er bakgrunnen for at vi startet å undersøke dette.

Mest snusbruk blant dem mellom 16 og 24 år

10 583 kvinner fra sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord deltok i prosjektet. Selv om det var en dobling i antall gravide som bruker snus, var det fortsatt røyken som dominerte. Hele åtte prosent av de gravide røykte fortsatt i siste del av svangerskapet, mot to prosent av dem som snuste.

Snusbruken var mest utbredt blant dem mellom 16 og 24 år hvor 12 prosent brukte snus før graviditeten, og fem prosent i slutten av graviditeten.

Ellen Rygh mener det er viktig å gi unge kvinner målrettet informasjon om snusbruk.

– Rådgivning tidlig

Ifølge professor emeritus Geir W. Jacobsen gir en porsjon snus et høyere nikotinopptak i blodet enn en sigarett, og nikotinen holder seg der lenger. Nikotin fra snus elimineres langsommere fra blodbanen enn nikotin fra sigarettrøyk som inhaleres.

– Rådgivning om skadevirkninger ved bruk av snus bør settes inn så tidlig som mulig, for eksempel i forbindelse med prevensjonskonsultasjoner, sier Rygh.

Marit Hermansen, Ellen Rygh og Jon Helle

Ellen Rygh mottok Legeforeningens pris for forebyggende medisin i Ålesund i dag. Her sammen med president i Legeforeningen Marit Hermansen og visepresident Jon Helle.

Foto: Thomas B Eckhoff / Thomas B Eckhoff/Den norske legeforening