Advarer mot å lempe på krav

Kravene til å bli politi er under endring. Politidirektoratets ønsker når det gjelder nye krav, blir møtt med sterke reaksjoner fra Agder-politiet.

Kravene til å bli politi er under endring. Politidirektoratets ønsker om nye krav, blir møtt med sterke reaksjoner fra Agder-politiet.