NRK Meny
Normal

Å fjerne eiketrær kan straffe seg

Visste at du at du kan bli anmeldt for miljøkriminalitet dersom du fjerner et hult eiketre i din egen hage?

Mollestadeika

Mollestadeika på gården Vestre Mollestad i Birkenes kommune i Aust-Agder er kåret til Norges nest største tre.

Foto: Gunnar Mollestad

Grunnen er at hule og storvokste eiketrær er beskyttet gjennom naturmangfoldsloven.

– Har du et slikt tre på eiendommen din, er det ditt ansvar å ta vare på det. Fjerner du det uten lov, kan du i verste fall bli anmeldt for miljøkriminalitet, sier rådgiver Arnstein Knutsen Engemyr hos fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Han håper imidlertid at det ikke blir aktuelt. I første omgang er målet å informere folk om hvor viktige disse trærne er.

Viktig for mange arter

Hule eiketrær er hjem for 1500 ulike arter, som lav, sopp og insekter. Flere av disse artene er utrydningstruet og rødlistet, og helt avhengige av de hule eiketrærne for å overleve.

Hul eik

Hule eiketrær er viktig for mange arter.

Foto: YNGVE TØRRESTAD / NRK

Knutsen Engemyr sier at det er det viktig å ta vare på de trærne som er igjen, og søker statlige midler for å få kartlagt hule eiketrær på Sørlandet, også de som står i hagene til folk.

I fjor ble det gjort i Birkenes og Lillesand. Nå er det etter planen Grimstads tur.

– Må vurdere hvert enkelt tre

Om noen ønsker å fjerne et slikt tre, må det først tas en vurdering.

– Man må vurdere hvert enkelt tre, og se på hva man mister ved å fjerne det. Dette må gjøres med naturmangfoldsloven i bunn, sier Knutsen Engemyr.

Landbrukssjef i Grimstad, Bjørn Eilert Andersen vet at det er en del store, grove eiketrær i de bynære områdene i Grimstad. Han er glad for at de nå skal kartlegges.

– Dette er positivt for miljøet, sier han.

– Kan få økonomisk støtte

Ifølge Knutsen Engemyr, kan folk som har en hul eik i hagen sin, søke fylkesmannen om økonomisk støtte.

– Man kan søke om midler til beskjæring, rydding og stell av eika. Slike tilskuddsmidler skal bidra til at trærne blir bevart.

Unntatt fra vernet, er hule eiker som står i produktiv skog.

Bjørn Eilert Andersen, Arnstein Knutsen Engemyr og Ove Bach

Landbrukssjef i Grimstad Bjørn Eilert Andersen, Arnstein Knutsen Engemyr ved Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Ove Bach står ved en gammel eik i Grimstad.

Foto: Miriam Grov / NRK