«Vidar» roer seg

Uværet skal avta i styrke.

Uværet Vidar herjer landsdelen.
Men det blir roligere i morgen.