«Synne» ødela veier for over 100 millioner

Raserte broer og ødelagte fundamenter, vil koste langt over hundre millioner kroner å reparere anslår vegvesenet etter ekstremværet «Synne».

Feda bru

Feda bro er fortsatt stengt etter at den fikk kraftige skader i uværet.

Foto: Gunn Lise Tomstad

– Det er verst for broene Feda og Klungland, som fortsatt er stengt, sier avdelingsdirektør Johan Mjåland i Statens vegvesen i Vest-Agder.

Tirsdag orienterte Mjåland fylkesutvalget i Vest- Agder om status etter ekstremværets herjinger sist helg.

Klungeland bro

Klungland bro knakk da «Synne» slo til.

Foto: Lars Eie / NRK

850 broer i fylket

Gjennomgangen viser at det er avdekket store skader ved fundamenter.

– Feda-broa er svært skadet og en ny bro vil koste rundt 20 millioner, og en midlertidig gangbro har en prislapp på ca. 1,5 millioner kroner, sier Mjåland.

I tillegg har vannet gravd ut masser rundt fundamenter på broene. Arbeidet med å se over de mest utsatte av fylkets 850 broer pågår fortsatt.

– Vi har registrert flere mindre utrasinger på veier og broer, og det sjekker vi nå, sier Mjåland videre.

Terje Damman intervjues TV

Fylkesordfører Terje Damman (H) er opptatt av at det nå bygges riktig for å tåle nye oversvømmelser.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Sluttsummen vil trolig øke

Kostnadene er foreløpig vurdert til noe over 100 millioner kroner, fordelt på fylkesveier og riksveier, der staten tar kostnadene.

Sluttsummen kan bli høyere, fordi vannstanden mange steder er for høy til å vurdere omfanget skikkelig.

– Ja, summen vi har satt på riks- og fylkesvei er heftet med stor usikkerhet, både med tanke på antall skader og omfanget av skadene. Omfanget er stort, og det er veldig vanskelig å si noe mer nøyaktig om beløpet, sier Mjåland.

Må bygge for å tåle nye flommer

Både politikerne, veimyndighetene og de som jobber med beredskap mener Synne viser at det nå må planlegges og bygges for å tåle flom igjen. Spesielt med tanke på at NVE har varslet at 200-årsflom kan komme hyppigere.

Stein Inge Dahn

Stein Inge Dahn (V) mener det må planlegges godt når broer nå skal utbedres og bygges opp igjen.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Stein Inge Dahn fra Venstre viste til at noen flomkart bommet litt.

– Jeg synes det er alvorlig. Dette er ting vi må lære av, så det ikke bygges hus og veier som fort kan bli ødelagt i framtida, sier Dahn.

– Det er åpenbart viktig. Vi må bygge for framtida. Det vil bli villere og våtere i framtida, så det må vi ta høyde for, sier han videre.

– Det er viktig å ta lærdom i planene både i fylke og kommuner, sier fylkesordfører Terje Damman (H).

Han understreker at det er forferdelig vanskelig å spå for slike situasjoner, selv for fagfolk.

Statens vegvesen opplyser at de nå vil vurdere om blant annet Feda bru må heves ytterligere, selv om den allerede ligger på et høydedrag.

Johan Mjaaland infomerer politikarane

Vegvesenet orienterte politikerne i fylkesutvalget i Vest-Agder tirsdag.

Foto: Thomas Sommerset/NRK