«Supermottaket» et halvt år etter

Det nye integreringsmottaket i Kristiansand har hittil hjulpet 30 personer å få plass i arbeidspraksis. Noen har også fått fast jobb.

Morten Lauknes og Ammar Khaled Haddad

Prosjektleder for integreringsmottaket Morten Lauknes og deltager Ammar Khaled Haddad.

Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

– Vi skal få til et prosjekt som andre kommuner skal ville kopiere etterpå, det er målsettingen vår, forteller Morten Lauknes som er prosjektleder for integreringsmottaket i Kristiansand.

Kristiansand var en av fem byer som fikk på plass ordningen med Listhaugs såkalte «supermottak», som skulle effektivisere integrering, språkkompetanse og få deltagerne raskere ut i arbeidslivet.

Disse mottakene er beregnet på asylsøkere fra grupper som har høy sannsynlighet for opphold, eller for flyktninger med nylig innvilget oppholdstillatelse som venter på bosetting i en kommune.

Det stilles høye krav til motivasjon og egeninnsats for deltagerne.

LES MER: Listhaug åpnet supermottak i Kristiansand

Integreringsmottak Kristiansand

Norskundervisning på dagmottaket på Kjøita.

Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

– Stolt

Mottaket i Kristiansand har rundt 130 deltagere. Dersom det er fylt opp til maks kapasitet på 180 personer, vil det være det største i Norge.

Morten Lauknes

Prosjektleder for integreringsmottaket Morten Lauknes håper prosjektet inspirerer andre kommuner.

Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

– På dagmottaket har vi et yrkesrettet løp, med fokus på den langsiktige målsettingen som er at en skal ut i arbeidslivet, men også så tidlig som mulig bygge en identitet i Norge og her i lokalsamfunnet på Sørlandet, forteller prosjektleder Lauknes.

Allerede fra dag èn får deltagerne undervisning rettet mot arbeidslivet.
De får også ta en kartleggingsprøve for å finne ut hvilke jobber de kan egne seg til.

– De får undervisning om hvordan det er å bo i Norge, hvordan samfunnet vårt fungerer, om økonomi, arbeidsliv, utdannelsessystemet og hvilke karriereremuligheter en har.

Rundt 30 personer har hittil fullført de første fasene av opplegget og har dermed fått arbeidspraksis.
Lauknes er stolt av prosjektets fremgang.

– Jeg er veldig stolt av det som dette laget har fått til. Vi er bare sju måneder ut i prosjektet og har kommet enormt langt, og har klare tanker på hvordan vi nå skal jobbe videre for å utvikle det enda mer, avslutter prosjektlederen.

Ammar Khaled Haddad og Ali Rasoli

Ammar Khaled Haddad fra Syria og Ali Rasoli fra Kurdistan lærer datakunnskaper på dagmottaket.

Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

Glad for å bidra

Ammar Khaled Haddad fra Syria har vært innom tre forskjellige mottak siden 2015, og er glad for å ha fått plass på integreringsmottaket i Kristiansand.

Ammar Khaled Haddad

Deltager Ammar Khaled Haddad får hjelpe andre syriske flyktninger på dagmottaket med å forstå det norske språket.

Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

Haddad har nå fått arbeidspraksis på selve dagmottaket som tolk.

– Jeg sa til rådgiveren at hvis jeg kunne få praksisplass i et mottak, en restaurant eller butikk, så kunne jeg treffe folk hver dag og øve på språket og utvikle meg. Da jeg fikk praksisplass her så ble jeg veldig glad, forteller han.

Integreringsmottaket har et tett samarbeid med Næringsforeningen Kristiansandsregionen.

På det siste møtet før sommeren delte de ut 20 diplomer til deltagere, forteller administrerende direktør i Næringsforeningen Anita S. Dietrichson.

– Vi er engasjert for å være et bindeledd mellom mottaket og næringslivet. Det viktigste oppdraget vi har nå er å skape gode holdninger i næringslivet og hos våre medlemsbedrifter, sier Dietrichson.