NRK Meny
Normal

– Frykter privatisering av havbunnen

Planer om hummerfiskereservat utenfor sjøen i Kristiansand skaper reaksjoner. Fiskerlaget Sør mener det blir å privatisere havbunnen.

Hummer

I Skagerrak har bestanden av hummer blitt redusert dramatisk de siste 30-40 årene, men enkelte steder har den tatt seg litt opp.

Foto: Nyhetsspiller

Et havbeite for hummer er under planlegging utenfor Flekkerøy i Kristiansand. Ifølge flere ligger havbeitet i det beste hummerfiskeområdet.

Trygve Bjørnerem

Daglig leder av Fiskerlaget Sør, Trygve Bjørnerem,

Foto: Espen Bierud / NRK

Prosjektet har vært omstridt siden planene ble kjent. Nå er planene ute på høring i Kristiansand kommune, hvor reaksjonene fra fiskeribransjen er negativ.

Mye brukt område

Fiskerlaget Sør hevder et slikt reservat vil privatiserer havbunnen og gi eksklusiv bruk for noen få, sier daglig leder Trygve Bjørnerem i Fiskerlaget Sør.

Dette er et veldig mye brukt område for yrkesfiskere, hobbyfiskere og av fritidsfolk. Da mener vi det er fullstendig galt at noen få skal få anledning til å dominere det området og få en eksklusiv rett til å fiske hummer i det området, sier Bjørnerem til NRK.

Bjørnerem mener området bør være åpen for allmennheten.

Kystkultur

Daglig leder i Fiskerlaget Sør mener dette har noe med kystkulturen å gjøre.

– Du skal kunne gå på de fiskeplassene, det har noe med allmennretten vi alle har, ikke bare yrkesfiskere, men også fritidsfiskere.

Han mener det også i fremtiden bør være slik at plassen er tilgjengelig for alle.

Midlertidig tillatelse

Hobby- og kystfiskerne bak prosjektet har midlertidig utsettelsestillatelse. De har også tillatelse til å fange rognhummer.

Nå vil altså representanter for fiskerinæringen i Kristiansand stoppe planene. De etterlyser en reguleringsplan for havbunnen ved Oksøy fyr før kommunen tar beslutningen.

– Dersom det skulle ha vært et oppdrettsanlegg for laks i området, ville det aldri blitt godtatt uten at det hadde vært laget en reguleringsplan. Det bør utarbeides en reguleringsplan som legges ut på høring på vanlig måte, mener Bjørnerem.