Hopp til innhold

«Frikjenner» politiet som ikke stanset nazidemonstrasjon

Spesialenheten har henlagt anmeldelsen av Agder-politiet som kom etter nazidemonstrasjonen i Kristiansand i fjor sommer.

Nazidemo Kristiansand

60–70 medlemmer av den nynazistiske gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen» demonstrerte. Politiet fikk sterk kritikk for å ikke stanse dem.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Begrunnelsen for at vi ikke starter etterforskning er at at en demonstrasjon på offentlig sted som hovedregel ikke er søknadspliktig i Norge, sier juridisk rådgiver i Spesialenheten, Camilla Lie.

Nye SOS Rasisme i Stavanger anmeldte politiet for tjenestefeil fordi den høyreekstreme gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen» fikk demonstrere fritt gjennom gatene i Kristiansand.

Det førte ikke frem hos Spesialenheten, som mener at det ikke var noen ulovlig demonstrasjon som politiet plikta å stanse.

Nazidemonstrasjon i Kristiansand

Politiet i Kristiansand fulgte med fra sidelinjen.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Sterke reaksjoner mot politiet

«Den nordiske motstandsbevegelsen» hadde planer om å demonstrere i Østfold, men på grunn av politiets høye beredskap der, dro de til Kristiansand i stedet.

Det kom sterke reaksjoner på at politiet ikke stanset marsjen. Også bystyret i Kristiansand kritiserte politiets opptreden, og at marsjen fikk gå.

Politiet tok selvkritikk, men svarte ikke på om de burde stanset demonstrasjonen.

– Ingen straffbar handling

Spesialenheten har gjort undersøkelser i saken, og har innhenta politiloggen fra hendelsen. Konklusjonen er at politiet har sitt på det tørre:

– Dette er en samlet vurdering. Vi ser på om det er rimelig grunn til å tro at det har blitt begått en straffbar handling, og alvorligheten av denne, sier Lie i Spesialenheten.

– Politiet tok selvkritikk på at dette kanskje burde vært håndtert annerledes. Har ikke det spilt inn?

– Jeg må bare vise til vurderingen vi har gjort om at vi ikke har funnet rimelig grunn til å iverksette etterforskning ut fra de opplysningene vi hadde.

To politifolk står og ser på nazidemonstrasjon i Kristiansand

To politifolk står og ser på nazidemonstrasjon i Kristiansand.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Tar vurderingen til etterretning

– Vi tar Spesialenhetens vurdering til etterretning og forholder oss til at de har kommet til den konklusjonen, sier visepolitimester Arne Sundvoll i Agder politidistrikt.

Etter hendelsen sa Sundvoll at politiet kunne gjort en del ting annerledes, men visepolitimesteren presiserer at det etter politiets vurdering aldri ble gjort noe straffbart i håndteringen av nazi-demonstrasjonen.

Nye Sos Rasisme har ikke svart på NRKs henvendelser.

Arne Sundvoll

Visepolitimester Arne Sundvoll i Agder politidistrikt, sier politiet tar Spesialenhetens vurdering til etterretning.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK