– Vold skjer overalt

– Få snakker om det, men all erfaring tilsier at vold i nære relasjoner skjer svært mange steder, mener de ansvarlige for et seminar som arrangeres i Kristiansand i dag.

Vold

Ett av fire barn opplever å bli utsatt for vold av foreldre, ifølge Lene Mordal. Nå håper hun agderkommunene kan legge planer for å avdekke volden. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Colourbox

– Det snakkes altfor lite om omfanget av vold i nære relasjoner. Man tenker at dette er noe som skjer de andre, og ikke kan skje oss. Men dette skjer overalt, både i eget nabolag og i egen familie, sier hovedansvarlig Lene Mordal for seminaret.

Hun mener vold i nære relasjoner er et av de få gjenværende tabuene i samfunnet vårt.

Lene Mordal

Leder for seminaret om vold i nære relasjoner, Lene Mordal.

Foto: Yngve Stiansen / NRK

Både justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne, kommer til Kristiansand for å delta i kommunens eget seminar.

– Vi er nødt til å ta ansvar og prøve å få ned volden, som er ganske omfattende. Én av fire kvinner utsettes for vold i parforhold i løpet av livet, mens ett av fire barn opplever å bli utsatt for vold av foreldre, sier Mordal.

Har ikke planer for å avdekke vold

Lene Mordal er bekymret over at mange kommuner på Sørlandet ikke har planer for hvordan man kan forebygge eller påvise denne type vold. Hun sier at det finnes flere gode statlige planer og retningslinjer for hvordan volden kan forebygges og avdekkes, men ser flere hull og manglende samarbeid i kommunene.

– Det er fremdeles mange kommuner som ikke har handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og som heller ikke har dette temaet på dagsorden i annet planverk i kommunen. Det synes jeg de burde ha, sier hun.

– Et langt stykke igjen

Bystyrerepresentant i Kristiansand, Dag Vige (V), mener at kommunen har gjort enkelte grep for å avdekke vold i nære relasjoner. Men innrømmer at det er et langt stykke igjen.

Dag Vige

Bystyrerepresentant i Kristiansand, Dag Vige (V) mener vold i nære relasjoner er tabubelagt.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Dette er uten tvil et tabubelagt område. Barn og unge som opplever dette, synes det er helt forferdelig å fortelle om. Jeg har vært sosiallærer i mange år, og har vært i en del av disse samtalene. Jeg vet hvor vanskelig det er for barn og unge å «forråde» sine foreldres feil handlinger, sier han.

Vige ønsker nå å ta opp temaet i formannskapet i Kristiansand, med seminaret som bakteppe.

– Vi burde dyktiggjøre dem som til daglig er sammen med barn og unge, slik at de som har et vanskelig liv får økt oppmerksomhet, sier han.

Lene Mordal håper at seminaret kan gjøre landsdelen litt tryggere for barna.

– Jeg håper at konferansen gjør at vi får en stor samtale om dette, og at kommuner og andre ser at her er det noe vi kan gjøre, slik at oppveksten for barna i Agder blir trygg, sier Mordal.