NRK Meny
Normal

– Vil spille på lag med innbyggerne

Det er flere ting som må på plass før det kan bli et akuttmottak for flyktninger i Sarons dal. Hallen som brukes til det kristne sommerstevnet, kan romme opptil 1000 mennesker.

Sarons Dal

Møtehallen i Sarons dal i Kvinesdal kan bli akuttmottak for flyktninger.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Et akuttmottak for 1000 asylsøkere i Sarons dal, viI i så fall blir det største mottaket på Sørlandet.

Administrativ leder i Troens bevis, Glenn Tønnessen, sier at ledelsen i organisasjonen er positive til å stille hallen til disposisjon for flyktninger. Det er imidlertid noen ting som må på plass før det kan skje.

– Vi må finne en annen løsning for fotballen. Det er veldig viktig, sier han.

Brukes av folk i bygda

I dag blir hallen brukt av innbyggerne i bygda. Kvinesdal kommune leier hallen av den kristne organisasjonen Troens Bevis, og bruker den til idrettsaktiviteter.

For Troens Bevis er det viktig å få klarhet i hva som vil skje med disse aktivitetene dersom det blir bestemt at hallen skal brukes til akuttmottak.

Ifølge Tønnessen har UDI gjennom fylkesmannens beredskapsavdeling, bedt om at den store møtehallen skal klargjøres.

– Vil spille på lag med innbyggerne

Tønnessen understreker at Troens Bevis er svært opptatt av forholdet til resten av bygda i denne saken.

– Det er viktig for oss at vi spiller på lag med lokalsamfunnet og de som bor i området, sier Tønnessen.

Den 10. desember vil det bli holdt et møte i Kvinesdal kulturhus. Der vil innbyggerne få informasjon om saken.

Skal ikke drifte mottaket

Dersom det blir et akuttmottak i hallen i Sarons dal, kommer Troens Bevis ikke til å ha noe med selve driften å gjøre.

– Vi stiller bygget til rådighet. Det blir andre som skal drifte et eventuelt mottak her, sier Tønnessen.

Kvinesdal kommune har allerede ett asylmottak i bygda. Tønnessen tror det mest sannsynlig at UDI vil gå via dette når det gjelder driften av et eventuelt akuttmottak i hallen i Sarons dal.

Ifølge rådmann Camilla Dunsæd vil kommunen drøftet saken på mandag. Da vil også aktivitetene som holdes i hallen, bli et tema.