– Vil skje svært lite på sørlandsveiene de neste fem årene

Statens vegvesen la i dag frem plangrunnlaget til Nasjonal transportplan for årene 2018–2029. Vegplanene for Sørlandet møter kritikk fra både politikere og næringsinteresser.

NHO-møte om Nasjonal transportplan

Politikere, samferdselsbyråkrater og næringsinteresser var samlet på Quality hotell i Sørlandsparken i Kristiansand for å bli informert om forslag til Nasjonal transportplan. Flere uttrykte skuffelse på Sørlandets vegne.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor la i dag fram sine plandokument for Nasjonal transportplan i perioden 2018–29.

Her er de viktigste punktene i forslaget til NTP:

 • 8 milliarder til superveier for syklister.
 • Vil halvere transportutslipp innen 2030.
 • Nullvekst i privatbilismen.
 • Klimavennlige busser og båter.
 • Kollektivprosjekter i storbyene.
 • Ny rullebane på Oslo lufthavn innen 2030.
 • Vil fjerne etterslepet i vedlikehold på veiene.
 • Varsler slutten på gratiskjøring med elbil.

Sørlandet i planen

Her er noen av de viktigste punktene som omhandler Sørlandet i NTP:

 • Det kan være samfunnsøkonomisk fordelaktig å erstatte Arendalsbanen med buss.
 • For å få flere til å sykle ønsker man å bygge sykkelekspressvei i Kristiansand fra Vollevannet ved E18 til Oddemarka og videre til Tordenskiolds gate i sentrum.
 • Ny vei fra E18 til Kristiansand lufthavn Kjevik. Er blant veiene i landet som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge.
 • En utdyping av innseilingen til Kongsgård/Vige ansees som viktig for at Kristiansand havn skal øke godstrafikken til det nye planlagte havneområdet.
 • Utbygging av riksvei 9 Setesdal videreføres.
 • Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand.

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen region Sør, Dagfinn Fløystad, møtte i dag politikere, samferdselssjefer og næringslivsinteresser for å informere om planforslaget.

Han mener Sørlandet kommer godt ut av fremtidsplanene på samferdselssektoren.

SE INTERVJU MED AVDELINGSDIREKTØR I STATENS VEGVESEN REGION SØR DAGFINN FLØYSTAD HER:

Fløystad om NTP

Får kritikk

Forslaget til Nasjonal transportplan får kritikk fra både politikere og næringsinteresser i Agder-fylkene.

Håpet er at det nye statlige veiselskapet som ligger i Kristiansand skal prioritere E18 og E39 i forhold til andre veiprosjekter i landet.

Direktør for teknologi og utviklingsstrategi i Nye Veier, Anette Aanesland, sier prioriteringene til veiselskapet vil bli presentert i løpet av denne uken.

SE INTERVJU MED ANETTE AANESLAND HER:

Aanesland om NTP

Søgne-ordfører kritisk

Ordfører i Søgne Astrid Hilde (Ap) uttrykker stor skuffelse i forhold til Nasjonal transportplan.

Hun sier det kommer til å skje svært lite de neste fem årene på samferdselssektoren i Agder-fylkene dersom man ser bort fra fortsatt utbygging av E18 og E39.

SE INTERVJU MED ORDFØRER I SØGNE ASTRID HILDE HER:

Hilde om NTP

Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Varaordfører i Kristiansand Jørgen Kristiansen (KrF) er fornøyd med deler av forslaget til NTP, men liker dårlig at det ikke er avsatt investeringsmidler til sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Han hadde håpet å se noen signaler om dette i planen.

SE INTERVJU MED VARAORDFØRER JØRGEN KRISTIANSEN HER:

Kristiansen om NTP

Lastebileierne kritiske

Lastebileierne er meget skuffet over forslaget til NTP.

Det sier regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund, Reidar Retterholt.

Han fyrer av en bredside mot manglende veisatsing i landsdelen.

SE INTERVJU MED REIDAR RETTERHOLT HER:

Retterholt om NTP

NHO Agder om planen

Seniorrådgiver i NHO Agder, Trond Madsen, er ikke sikker på at alle medlemsbedriftene i NHO vil være fornøyde med NTP.

Han sier at nå starter den politiske dragkampen om veiprosjektene.

SE INTERVJU MED TROND MADSEN I NHO HER:

Madsen om NTP