NRK Meny
Normal

– Viktig for å forhindre nye ulykker

Kongelig Norsk Båtforbund er fornøyd med at det blir satt av ressurser til å undersøke ulykker med fritidsbåter, men mener det bør lovpålegges å etterforske dødsulykker til sjøs.

Skjærgård Lillesand

Aust-Agder er et av fylkene som ligger høyt på statistikken over dødsfall knyttet til bruk av fritidsbåt. Bildet er fra Blindleia i Lillesand kommune.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Statens Havarikommisjon for transport (SHT) får midler til to stillinger som skal ha som hovedoppgave å undersøke ulykker med fritidsbåter.

– Dette er stillinger som er dedikert til dette formålet, noe vi veldig fornøyd med, sier kommunikasjonssjef i Kongelig Norsk Båtforbund, Geir Giæver.

De siste årene har båtforbundet kjempet for å få på plass en slik ordning.

– Viktig for å forhindre nye ulykker

Kongelig Norsk Båtforbund synes det er urimelig at det ikke er lovpålagt å undersøke dødsulykker med fritidsbåt. De mener det er viktig å undersøke alle ulykker, uavhengig om de skjer på veien, i lufta eller til sjøs.

– Det er viktig å finne ut hvorfor ulykkene skjer. Når man kjenner årsakene, er det mulig å sette i gang tiltak som kan forhindre nye ulykker, sier Giæver.

Geir Giæver

Kommunikasjonssjef i Kongelig Norsk Båtforbund, Geir Giæver.

Foto: pressefoto

Når det gjelder ulykker til sjøs, er Statens Havarikommisjon for transport bare pålagt å undersøke ulykker med norske passasjerskip eller andre norske skip der mannskap, skipsfører eller andre som følger med skipet, har eller antas å ha mistet livet.

Ulykker med fritidsbåt inngår ikke i dette.

Små endringer i årlige dødstall

Selv om det var en stor nedgang i antall dødsulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt i fjor, har antall døde per år, vært ganske jevnt de siste årene. Statistikken over de fem siste årene, viser at fjoråret ligger lavest på statistikken, med 27 dødsfall i alt. 2015 topper statistikken, med 37 dødsfall.

Lillesand Røde Kors har hatt båttjeneste i 30 år og har i løpet av disse årene bidratt ved flere aksjoner på sjøen.

Daglig leder Eirik Kartbråten, synes det er på tide at det blir gjort noe for å finne ut hva som ligger bak ulykker med fritidsbåter.

Eirik Kartbråthen

Daglig leder i Lillesand Røde Kors, Eirik Kartbråten, har erfart at det ofte er godt voksne menn som er involvert i ulykker på sjøen.

Foto: Røde Kors / privat

Selv tror han at noen av disse skyldes for dårlig kunnskap.

– Vi har sett at båtene blir større og raskere, og at kompetansen til de som kjører ikke alltid samsvarer med størrelsen på båten, sier Kartbråten.

Han tror undersøkelser av ulykker vil gjøre at det blir mindre synsing om årsak, og at mer konkrete bevis vil gjøre det lettere å sette i gang forebyggende tiltak.

– Nå kan arbeidet i hvert fall begynne

Om de to nye to stillingene er nok til å undersøke ulykker med fritidsbåter, er Giæver i Kongelig Nors Båtforbund usikker på, men det viktigste for ham er at dette endelig blir tatt tak i.

– Nå kan arbeidet i hvert fall begynne, og så får vi se hvordan det utvikler seg framover, sier han.

Statens Havarikommunikasjon har i flere år hatt mulighet til å undersøke ulykker med fritidsbåter, men det har blitt nedprioritert på grunn av mangel på ressurser.