– Viggo Kristiansen har fått god behandling

Psykolog Atle Austad har gitt barnedrapsdømte Viggo Kristiansen forsvarlig behandling, selv om han mener Kristiansen er uskyldig dømt. Det har Fylkesmannen kommet fram til.

Psykolog Atle Austad

Psykolog Atle Austad måtte svare for hvordan han kunne behandle Viggo Kristiansen og samtidig tro at han er uskyldig.

Foto: Jan Petter Lynau / VG

Psykolog Atle Austad fikk to klager mot seg for rollesammenblanding, siden han mener Viggo Kristiansen er uskyldig dømt for voldtekt og barnedrap i Baneheia i Kristiansand.

Nå har Fylkesmannen kommet til at kravet til forsvarlighet i helsepersonelloven ikke er brutt.

– Bekrefter god behandling

– Det vi har kommet frem til er at han ikke har brutt taushetsplikten, og at den utredningen og behandlingen han har gitt ikke vært uforsvarlig, sier avdelingsleder Gaute Skirbekk hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det ti sider lange vedtaket er unntatt fra offentlighet, siden det berører taushetsbelagte pasientopplysninger. Det er kun Austad som har innsyn i avgjørelsen, som han sier seg fornøyd med.

Atle Austad

– Dette er en bekreftelse på at jeg har gitt Kristiansen en forsvarlig og god terapi, sier Austad.

Foto: Privat

– Jeg har hele tiden vært trygg på at jeg har gitt god og forsvarlig terapi, og er glad for å få bekreftet mitt syn. Det er det viktigste i det meget omfattende tilsynet, sier Austad.

Han ble bekymret for skyldspørsmålet, fordi han ble forelagt bevis, som det ifølge han ikke er tatt hensyn til i dommen mot Kristiansen.

Dette har politi- og påtalemyndighet avvist en rekke ganger. Hverken politiet eller Agder statsadvokatembeter vil kommentere påstandene om bevis.

Fylkesmannen har ikke vurdert det strafferettslige skyldspørsmålet, eller om det er noe å utsett på dommen.

Vi forholder oss til at dommen er rettskraftig og konstaterer også at gjentatte anmodninger om gjenopptakelse av straffesaken ikke har nådd frem.

Gaute Skirbekk / Fylkesmannen i Oslo og Akershis

Vanskelig for Kristiansen

Psykologens standpunkt til uskyld kom først fram i en e-post til Kristiansens advokat Arvid Sjødin.

– Jeg skrev mailen fordi Gjenopptakelseskommisjonen ba om det via Sjødin. Utover det har jeg ikke engasjert meg i skyldspørsmålet, sier Austad og utdyper:

Ada Sofie Austegard

Det var Ada Sofie Austegard, som er mor til en av de drepte jentene, som klaget på psykologen. Hun ønsker ikke å kommentere utfallet av saken.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– I behandlingen har skyldspørsmålet kun vært tema i den grad Kristiansen har hatt behov for det, fordi han har hatt det psykisk og emosjonelt vanskelig. Jeg har klart å ikke sammenblande roller ved å opptre faglig og etisk riktig ut fra de krav og retningslinjer helsepersonell skal følge.

Fortsetter behandlingen

Kristiansen har vært fast til behandling hos Austad i ti år, og det fortsetter.

– Jeg kommer til å tilby Kristiansen terapi så lenge han ønsker det. Selvsagt er fokus i terapien også omfattende rettet mot at Kristiansen ikke skal begå kriminalitet i fremtiden, uavhengig av skyldspørsmålet i Baneheia-saken, sier Austad.

Han understreker at hans rolle ikke er å bevise Kristiansens uskyld, og at han heller ikke vil jobbe aktivt med det.

Kristiansen blir svært berørt og preget av alt som har til hensikt å ramme ham. Det skjer ofte, og han er naturligvis svært fortvilet og maktesløs mot det.

Psykolog Atle Austad
Ila fengsel og forvaringsanstalt

Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum, der Viggo Kristiansen soner straffen på 21 års forvaring.

Foto: Line Hødnebø / NRK