– Vi tre kunne nok ha løst konflikten

KS Agder tok i dag utfordringen om å bli med på streikekafé hos Utdanningsforbundet i Arendal. Men samtalen mellom de lokale partene gikk på et helt annet vis her enn sentralt.

KS var i dag på besøk på streikekafé i Arendal.

– Dette er en vanskelig situasjon, sier styreleder i KS Agder, Arne Thomassen, til noen av de streikende han nettopp har håndhilst på.

I dag har han og regiondirektør i KS Agder, Jan Inge Tungesvik, blitt invitert med på streikekafé i Arendal.

Streikerne i Agder møter KS

De lokale partene i streikekonflikten hadde en god dialog på streikekafeen i Arendal i dag.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Det er viktig å ha en god dialog og en god tone, sier Thomassen til NRK.

I «løvens hule»

Noen vil sammenligne dette møtet med nærmest å gå inn i «løvens hule», særlig etter bruddet i gårsdagens sentrale forhandlinger mellom Utdanningsforbundet og KS.

Jan Inge Tungesvik

Regiondirektør i KS Agder, Jan Inge Tungesvik.

– Vi er bekymret. Vi er ikke interessert i å streike til evig tid. Og vi er veldig opptatt av hvordan det går med dem som skulle ha benyttet seg av lærernes tjenester til vanlig, sier streikeleder i Agder, Geir Lindgren.

Men selv om flere av lærerne ikke ønsker KS som sin arbeidsgiver, er det lite som tyder på dårlig stemning mellom de to lokale partene på streikekafeen.

– Dette har blitt en veldig krevende situasjon, og en streik som ingen av oss ønsker, sier Jan Inge Tungesvik.

– Beklagelig at de ikke finner en løsning sentralt

De lokale representantene fra KS forstår frustrasjonen fra motparten, og det lite i dag som minner om den harde tonen man hører fra sentrale hold.

– Det er påfallende at lokale politikere og KS-folk er enige om at konflikten må løses, men hos de sentrale partene er det tydelig steilt som isfjell, sier Kåre Mortveit.

Arne Thomassen

Styreleder i KS Agder, Arne Thomassen, mener det er beklagelig at man ikke har funnet en løsning på konflikten sentralt.

Foto: Leif Dalen / NRK

Arne Thomassen sier at han selv har ringt inn til ledelsen i KS og gitt sine råd om hvordan de kan finne en rask løsning på streikekonflikten.

– Jeg synes at det er beklagelig at de sentrale partene ikke klarer å løse denne konflikten, sier han.

– Tror du at dere tre hadde klart å løse denne konflikten?

– Ja, det hadde vi helt sikkert, sier Arne Thomassen, med en lattermild folkemengde rundt seg.