– Vi holdes nede

I statsbudsjettet for neste år er det ingen økning i støtten til forskning ved Universitetet i Agder. Rektoren mener en fastspikret politisk agenda er årsaken.

Torunn Lauvdal

Torunn Lauvdal er i gang med sitt fjerde år som rektor for Universitetet i Agder. – Sørvest-Norge nedprioriteres, mener hun. (Arkivfoto)

Foto: NRK

Universitetet i Agder er lei av at Sørvestlandet ikke får de samme vilkårene som resten av Universitets-Norge.

Ingen støtte til forskning

I budsjettet for 2011 er det ikke satt av en eneste krone til økt forskning ved universitetet, sier UIA-Rektor Torunn Lauvdal.

– Der ligger det så langt vi har kunnet se ingenting. Ingen nye stipendiatstillinger, ingen økning til forskning ved Universitetet i Agder, sier rektoren.

I sørvest mener man at de to yngste universitetene, på Agder og i Stavanger, holdes nede i frykt for at et kobbel av andre høyskoler også vil kreve universitetsstatus.

– Vi mistenker at det tenkes på den måten, sier Lauvdal.

– Bør bli høyskoler igjen

Nylig sa en annerkjent professor i Oslo at universitetene på Agder og i Stavanger burde avsluttes og bli høyskoler igjen.

Torunn Lauvdal mener manglende satsing på de nyetablerte universitetene fører til at de ikke får muligheten til å bli like gode som de veletablerte universitetene i landet.

– Så lenge vi er såpass mye dårligere finansiert på forskningssiden, så vil vi ikke kunne konkurrere med de andre, mener Lauvdal.

Universitetet i Agder

I 1994 ble Høgskolen i Agder etablert. I 2007 fikk skolen universitetsstatus. En status ikke alle setter like stor pris på. (Arkivfoto)

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Hva må til for å bli satset på?

– Det er et godt spørsmål. Vi har jobbet veldig det siste året, sammen med Universitetet i Stavanger - nettopp for å få politikerne til å forstå situasjonen vi står i. Vi bruker de ressursene vi har ekstremt effektivt, men det er veldig vanskelig å få gjennomslag, sier Lauvdal.

Politikk fremfor økonomi

– Det er helt klart et politisk spørsmål. På et visst tidspunkt låste man fast en grunnbevilgning, i den forstand at selve budsjettmodellen i dag er slik at de som har mye får mer, mens de som har lite ikke får noen vekst, sier UIA-rektoren.

Statsbudsjettet var imidlertid ikke kullsvart for UIA. I statsbudsjettet fremgår det at universitetet får 5.9 millioner mer enn sist og totalt omlag 850 millioner. Dette baner vei for 80 nye studieplasser.

– Vi kunne gjerne tatt i mot flere, men det er positivt. Særlig det at studieplassene ikke er bundet, det vil si at vi kan bestemme selv hvordan vi vil bruke de, sier Lauvdal, og mener statsbudsjettet for UIAs del kvalifiserer til "terningkast 3".