– Vi har ikke oversikt over flomofrene

Kommunene på Agder vet ikke hvor mange familier som har evakuert husene sine i flommen.

Flom Lyngdal

Flere bolighus i Lyngdal ble evakuert natt til mandag.

Foto: Sander Heggheim / NRK

NRK har snakket med kommunene Kristiansand, Birkenes, Songdalen, Lyngdal, Kvinesdal, Vennesla og Søgne. De har bare kontroll på hus som er evakuert på grunn av ras, og vet ikke hvor mange som er hjemløse etter flommen.

– Vi har rett og slett ikke oversikt over hvor mange som har måttet flytte fra husene sine på grunn av flom, sier beredskapsleder i Kristiansand kommune, Sigurd Paulsen.

I Kristiansand kommune er nå fem hus evakuert etter jordras eller fare for ras, og det er disse boligene som prioriteres.

Lena Juul og Lisbeth Løland

Lena Juul og Lisbeth Løland Pedersen er evakuert fra sine hjem som har fått omfattende skader.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Kan ta noen dager

Grenda Drangsholt i Kristiansand er kun fremkommelig med båt, og husene fullstendig oversvømt. Kommunen vet ikke hvor mange det gjelder:

– Områdene på Drangsholt er ufremkommelige, men vi ønsker å skaffe oss en oversikt over hvor mange som er ramma, og har flytta, sier Paulsen. Han anslår at dette kan ta noen dager

Har ikke kommunen noe ansvar for disse som bor der?

– Vi i kommunen har bare tatt hånd om en person. Det ser ut til at folk ordner seg privat. De har vel forsikringer som dekker slikt, sier Paulsen.

Flom Drangsholt

Kommunen sier det er ufremkommelig på Drangsholt, og at man derfor ikke har fått oversikt over situasjonen.

Foto: NRK/Hilde Skarvoy Gjestland

Prioriterer ras-utsatte

Totalt 16 boliger på Agder har blitt evakuert på grunn av jordras eller fare for dette. 12 er fremdeles ikke ansett som trygge. Beboerne tas hånd om av kommunen.

– Vi har innlosjert dem på hotell, sier beredskapssjef i Sondalen kommune, Kjell Sverre Langenes.

I hans kommune tas 20 personer hånd om fordi hjemmet deres ligger rasutsatt til, eller har vært utsatt for jordras.

I Birkenes får NRK til svar at ingen har blitt evakuert på grunn av ras. Det er ingen oversikt over boliger som folk som har måttet flytte fra på grunn av oversvømmelse.

Flom Drangsholt

Titalls hus på Tveit i Kristiansand ligger fullstendig oversvømt. Familier har måttet rømme hjemmene sine.

Foto: Odd Rømteland