NRK Meny
Normal

– Vi fikk ikke klare svar

Sykehusdirektøren synes møtet med sykehusforkjemperne i Arendal var konstruktivt. Initiativtaker til møtet synes direktøren var vært utydelig og kom med dårlige svar.

Jan Roger Olsen på møte i Arendal

Direktør Jan Roger Olsen for Sørlandet sykehus, sammen med klinikksjef Geir Bøhler på møtet i bystyresalen i Arendal.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen ble i kveld grillet om fremtiden til sykehusene i Arendal og Flekkefjord. Sykehusene er foreslått som nærsykehus, og mange mener det betyr en nedbygging. Direktøren måtte svare på spørsmål fra kommunene, tillitsvalgte og aksjonsgrupper.

Sykehusdirektøren: – Et godt møte

Sykehusdirektøren sa på møtet at dagens drift av Sørlandet sykehus ikke er bærekraftig Dermed må de gjøre endringer i dagens driftsmodell, uansett.

– Allerede inneværende år har de somatiske en betydelig underdekning på driften sin. Så vi er nødt til å iverksette tiltak og mer samhandling uavhengig av 2030-planen, sier Olsen etter at møtet er slutt.

Likevel mener han ikke at de sløser med pengene.

– Det er feil å si at det sløses. Sørlandet Sykehus driver meget kostnadseffektivt basert på dagens modell. Men vi har dublering av tjenester og til dels tredobling av en del vaktordninger. Dette må vi gå grundig gjennom for å se hvordan vi kan utnytte ressursene enda bedre, sier han.

Han legger til at han synes det var et godt møte, til tross for mye motstand fra salen.

– Jeg synes møtet har vært en konstruktiv og god dialog. Dette har foregått på en respektfull og gjensidig måte, sier Olsen.

Sykehusforkjemper Tove Skyttemyr

Sykehusforkjemper Tove Skyttemyr synes direktøren var meget utydelig i møte med forkjemperne for sykehusene i Flekkefjord og Arendal. Hun er fortsatt

Foto: Odd Rømteland / NRK

Skeptisk

Det var ikke Tove Skyttemyr fra Inger Maries fakkelfond, og en av initiativtakerne til møtet, helt enig i.

– Jeg synes ikke vi fikk så gode og klare svar fra sykehusdirektøren med tanke på de gode spørsmålene som ble stilt. Møtet belyste mer at styret kommer til å gjøre et vedtak basert på den kunnskapen de i dag innehar, og med alle de manglene vi synes de har. Det forsøkte vi å uttrykke på dette møtet, sier Skyttemyr.

Hun tror alle som var til stede i salen er skeptiske til det som kommer til å bli vedtatt på det kommende styremøtet i Sørlandet Sykehus.

– Vi er mest bekymret for det prosjektgruppa kaller for nærsykehus. Vi vet ikke hva et nærsykehus innebærer, og jeg synes ikke vi får noen klare svar, sier Skyttemyr.

Arendalsordfører Einar Halvorsen synes ikke det kom frem noen overraskelser på møtet.

– Min holdning er at hele behandlingen av utviklingsplanen burde bli utsatt i påvente av en nasjonal helse- og sykehusplan. De snakker om at man skal ut med ny høring i 2016. Hvorfor tar man den belastningen nå? Det mener jeg er helt galt, sier Halvorsen

– Noen positive avklaringer

Mens forkjemper for sykehuset i Flekkefjord og tidligere ordfører Sigmund Kroslid mente noe positivt kom ut av møtet.

– Heldigvis fikk vi i dag noen avklaringer som gjør at man i alle fall ikke setter i verk tiltak når det gjelder akuttfunksjonen og føde- og barneavdelingene før en nasjonal helseplan foreligger, sier Kroslid.