– Vi er veldig bekymret for at folk kaster hageavfall i naturen

Mange norske kommuner mangler rutiner på hvordan hageavfall med svartelistede arter skal håndteres. Dermed kan planter vi vil bli kvitt spres til naturen.

Hageavfall

Man kan ikke bare kaste hageavfall med svartelistede planter på sin lokale søppelplass uten å forsikre seg om hvordan avfallsselskapet vil behandle disse plantene. Mange avfallsselskap vil at slike planter skal brennes som restavfall.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Norske hagesentre og planteskoler har i mange år solgt planter som myndighetene mener er en trussel for det biologiske mangfoldet. Flere arter er nå blitt forbudt å selge eller flytte på.

Dersom du rydder i hagen må du derfor tenke over hva slags hageavfall du har og hva du skal gjøre med det.

– Ikke kast kvist og kvast i naturen

– Vi er veldig bekymret for at folk kaster hageavfall i naturen. Mange plantearter sprer seg fra slike fyllinger, sier Pål Alfred Larsen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Pål Alfred Larsen

Pål Alfred Larsen jobber med fremmede arter hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Han har nå snart klar en handlingsplan mot fremmede arter, og vil at kommunene i distriktet så raskt som mulig lager en plan for å hindre spredning av uønskede planter fra hager og parker.

Et viktig punkt blir å informere innbyggerne om hva de skal gjøre med slike planter.

– Det ligger mye ansvar på kommunene her. Det finnes i dag ikke noen oversikt over hvordan kommunene håndterer denne typen avfall. Det må på plass, sier Larsen.

De fleste anbefaler forbrenning

En ringerunde til tilfeldige søppelplasser i Norge viser at flere ikke vet hvilke råd de skal gi hageeiere med tromsøpalme, rynkeroser og parkslirekne på tilhengeren.

Det er også ulik praksis når det gjelder betaling for å kvitte seg med slike planter. De store avfallsselskapene har også ulike rutiner.

I Asker kan alt hageavfall, inkludert svartelistede arter, leveres gratis til gjenvinningsstasjonen.

– Vanlig hjemmekompost har ikke nok temperatur til å ta knekken på skadelige planter, så det er viktig at folk leverer dem til gjenvinningsstasjonen hvor komposten holder over 70 grader, sier seniorrådgiver på gjenvinning, Sølvi Rønnekleiv Haugedal.

Britt G. Iversen

Britt G. Iversen er ansvarlig for gjenvinning og behandling i Avfall Sør. Hun har knapt fått en eneste henvendelse fra hageeiere om svartelistede planter.

Foto: Lars Pedersen
Dragana Beric Skjøstad

Driftsleder på gjenvinningsstasjonen og hageavfallsmottaket i Trondheim, Dragana Beric Skjøstad, sier uønskede planter skal brennes.

Foto: Ronny Danielsen

Hos Avfall Sør i Agder skal også komposteringa være god nok til å knekke spireevnene. Likevel anbefaler Britt G. Iversen totaldestruksjon for svartelistede arter. Avfallet kan leveres gratis.

– Det har blitt mer fokus på dette fra myndighetene og fra profesjonelle aktører som driver med anleggsarbeid. Det er nok bare de aller mest interesserte hageeierne som er bevisste, sier Iversen.

I Trondheim skal svartelistede planter leveres som restavfall. Inntil ti kilo kan leveres gratis.

– Vi oppfordrer kunder til å pakke slike planter i søppelsekker og levere dem til forbrenning for å hindre spredning, sier driftsleder Dragana Beric Skjøstad.

– Komposteringsprosessen vår kan delvis garantere at små mengder av disse plantene forsvinner i komposten, men for sikkerhets skyld brenner vi det, sier Beric Skjøstad.

Det samme er tilfellet hos det store renovasjonsselskapet IVAR i Rogaland.

– Viktig å informere

Miljødirektoratet anbefaler hageeiere finne ut hvordan hageavfallet skal behandles - for eksempel ved å kontakte fylkesmannens miljøvernavdeling for råd.