NRK Meny
Normal

Vil stanse arbeidet med utviklingsplanen for Sørlandet sykehus

Sørlandet sykehus må stanse arbeidet med utviklingsplan 2030 der det foreslås ett sykehus på Agder, som bør ligge i Kristiansand, mener Aust-Agders fylkesmann Øystein Djupedal.

Sørlandet sykehus Arendal

Øystein Djupedal mener det er utenkelig at det ikke skal være sykehus i Arendal i fremtiden.

Foto: Tegnander, Pål / Pål Tegnander/NRK

Tidligere i år presenterte sykehuset planene for Sørlandet sykehus for 2030 som konkuderer med at et nytt storsykehus for hele landsdelen må ligge i Kristiansand og nåværende sykehustomt i Arendal er ikke egnet for videreutvikling og bygging av et nytt storsykehus for hele Sørlandet.

– Vent på nasjonal sykehusplan

Øystein Djupedal sier nå at videre arbeid med denne planen må vente til den nasjonale sykehusplanen, primærhelsemeldingen og kommunereformen er klar.

– Alt dette vil ha stor betydning for hvordan sykehusene våre utvilkler seg, ikke minst her på Agder. derfor synes vi det hadde vært klokt at man la denne utviklingsplanen i bero til stortinget og regjeringen har sagt sitt, sier Djupedal.

– Arendal uten sykehus er utenkelig

Djupedal mener også det er utenkelig at det ikke skal være sykehus i Arendal i framtida.

Øystein Djupedal

Øystein Djupedal vil vente med planene for Sørlandet sykehus til stortinget og regjeringen har sagt sitt om sykehuslandskapet i Norge.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi stiller oss veldig undrende til at man utreder ett eller tre sykehus, og ikke to. Hvis Arendal og Aust-Agder blir uten sykehus vil der være den største regionen i Norge uten sykehus. Vi mener det både av beredskapgrunner og for pasiententene er viktig å ha et fullverdig sykehus i Arendal.

– Vi synes også det er naturlig at man ser på sykehuset i Telemark i sammenheng med utviklingen av Sørlandet sykehus.

Sist uke kom fylkestingene i begge agderfylkene frem til at Sørlandet bør ha tre sykehus. Ett i Arendal, ett i Kristiansand og ett i Flekkefjord.

Tidligere har sykehuset selv argumentert at Sørlandet bør ha ett sykehus, og det bør ligge i Kristiansand. Mens det burder komme flere regionale helsesentre andre steder på Sørlandet.