– Varslingen fungerte ikke godt nok

Fagdirektør Per Engstrand mener varslingen var for dårlig da det oppstod røykutvikling på Sørlandets sykehus Kristiansand forrige måned. Hundrevis av pasienter og ansatte ble evakuert.

Sørlandet sykehus evakuering

Den 13. mai i år, ble både pasienter og ansatte på Sørlandet sykehus Kristiansand evakuert da det kom røyk inn i flere avdelinger.

Foto: Tipser

Klokken 12.00 fredag 13. mai ble det slått alarm på Sørlandet sykehus Kristiansand fordi det hadde blitt oppdaget røyk i flere etasjer i hovedbygget.

I etterkant av det som skjedde, er det laget en hendelsesanalyse.

– Det opplevdes ganske dramatisk for dem som var involvert, sier fagdirektør i Sørlandet sykehus, Per Engstrand til NRK.

Fire minutter etter at det ble slått alarm, kom brannvesenet og begynte å lete etter kilden til røykutviklingen. Etter kort tid ble det slått fast røyken ble spredt via ventilasjonen, hvorpå alle ventilasjonsanlegg unntatt det i operasjonsavdelingen, ble slått av.

Både pasienter og ansatte ble evakuert.

Mangel på varsling og lite informasjon

Hendelsesanalysen skal legges fram under styremøtet i Sørlandet sykehus onsdag.

Der blir det slått fast at det ble gitt for lite informasjon og at varslingen ikke var god nok denne dagen.

– Det var røykutvikling på flere rom og avdelinger. Varslingen mellom avdelingene fungerte ikke godt nok, noe som førte til at vi ikke fikk mobilisert beredskapsledelsen så godt som vi ønsker, sier Engstrand.

Han sier at sykehuset nå vil ta tak i dette og jobbe for å gjøre det bedre.

– Vi ser i ettertid at vi må jobbe med varslingsrutinene. Planene kan bli tydeligere, sier Engstrand.

Brannvifta Sørlandet sykehus

Årsaken til røykutviklingen var varmgang i et lager til en motor i et ventilasjonsanlegg. Fett i lagerhuset ble varmet opp, fordampet og ble spredt som røyk via ventilasjonsanlegget.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Vil gjennomgå og oppdatere rutiner

Ifølge Engstrand er personalet godt trent i å håndtere alvorlige hendelser, men ikke slike som denne. Han mener det er nødvendig å øve mer på hendelser der flere avdelinger er involvert.

Per Engstrand

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Vår organisasjon er først og fremst rigget til å håndtere store ulykker hvor vi får inn meldinger utenfra. Vi får beskjed via akuttmottaket eller AMK-sentralen, og mobiliserer ut fra det. Denne gangen var hendelsen på innsiden og ikke på et rom eller i én enkelt gang, noe som vi jevnlig øver på. Denne gangen var halve sykehuset fylt av røyk, sier Engstrand.

Han sier at sykehuset har lært av denne hendelsen og at de i nye planer vil ta høyde for at slike ting kan skje.

Sykehuset skal ikke ha fått beskjed om at pasienter ble skadet eller har lidd overlast i forbindelse med det som skjedde.

Evakuering ved Sørlandets sykehus

Etter omkring én time kunne pasienter og ansatte gå tilbake til plassene sine igjen.

Foto: Tipser