– Var skeptiske i begynnelsen

Tillitsvalgte i Farsunds Avis og i avisen Lindesnes er nå positive til endingene som ble presentert fredag. Redaksjonene skal satse mer på nett og reduserer antall papirutgaver. De tillitsvalgte var skeptiske da dette først ble lansert.

Lokalaviser

Klubblederne i avisen Lindesnes og i Farsunds Avis er begge optimistiske til fremtiden. På tross av optimisme har det vært mye skepsis og mange runder i redaksjonene når det gjelder økt digitalisering og endret turnus.

Foto: Terje Sellevold/NRK

– Dette er en utvikling vi lenge har sett komme, at papiravisen mister fotfeste, sier Bjørn Hoel klubbleder i Farsunds Avis redaksjon.

Han understreker at nyheter på papir fremdeles er svært viktig.

Ny turnus

– Før disse endringene ble offentliggjort i dag fikk vi tidligere ny turnusordning der vi for eksempel må jobbe kveldsvakt hver fjerde uke istedenfor hver sjette uke, slik det var tidligere, sier Hoel.

Han sier at det var flere kveldsvakter som gjorde de ansatte skeptiske til utviklingen, men de ser nå at dette er veien å gå.

– Vi har gått mange runder på alt dette i avisen, sier han.

Også Øyvind Skogmo klubbleder for redaksjonen i avisen Lindesnes sier at det har vært utfordrende for journalistene med flere og lenger kvelder.

– Det er jo flere kvelder og det har vært utfordrende for de med familie, men jeg må jo si at ledelsen har gjort det de kan for å legge til rette, sier han.

Vil savne papiravisen

– Jeg må innrømme at jeg kommer til å savne papiravisen ved frokostbordet de dagene den ikke kommer lenger, men så har jeg tro på at den nye avisen vil bli bedre, sier Skogmo.

Han sier at også de har diskutert den nye ordningen mye i redaksjonen.

– Det har vært forskjellige meninger blant journalistene om utvikling er god, men det virker som om dette er det eneste riktige å gjøre, sier Skogmo.

Han sier at det har vært en langvarig prosess og forankre denne nye arbeidsmåten i hele bedriften.

Sørlandsredaktører satser på nett

Sørlandsredaktører satser på nett. Sjefredaktør i avisen Lindesnes Fridtjof Nygaard og sjefredaktør i Farsunds Avis Sveinung W. Jensen ser frem til å legge flere krefter inn i nettsatsingen til avisene.

Foto: Kai stokkeland / NRK

Føler seg tryggere

Når avisene nå satser mer digitalt og trykker færre aviser betyr dette sparte ressurser.

Hoel sier at dette er bra for de ansatte.

– Nå er det jo ikke slik at Farsunds Avis går veldig dårlig, men det er jo klart at dette er betryggende, sier han.