– Vanskelig å få anken godkjent

I løpet av et par uker kommer ankeutvalget i Høyesterett til å avgjøre om dommen i giftdrapssaken fra Kristiansand skal behandles av rikets øverste dommere. – Nåløyet i Høyesterett er meget trangt, sier rettskommentator Hallgeir Oftedal.