Normal

– Uverdig «stoppeklokke-omsorg»

Hjemmesykepleiere i Arendal bruker begrepet «stoppeklokke-omsorg» om sin egen arbeidsdag. Ordfører Einar Halvorsen ble derfor utfordret til å være hjelpepleier for én dag.

Created by InfoDispatcher

Ordfører Einar Halvorsen og sykepleier Camilla Lien er på hjemmebesøk hos Wenche Eriksen. Tidsskjemaet må følges til punkt og prikke.

Arendals ordfører Einar Halvorsen (H) fikk tirsdag prøve seg på en vanlig arbeidsdag i helsevesenet. Ikledd pleieruniform ble han utfordret til å ta fatt på det hjemmesykepleierne selv kaller et uverdig tidsskjema.

– I dag får du oppleve realiteten vår, sa sykepleier Camilla Lien i forkant.

Ekteparet Wenche og Kjell Eriksen fikk dagens første besøk.

Det varte i fem minutter.

Kommunens fastsatte tidsintervaller skal nemlig alltid overholdes, til sykepleiernes frustrasjon.

– Uverdig å måle pasienter i tid

Sykepleier i Arendal kommune, Camilla Lien, forteller om en hektisk hverdag der alt måles etter tid. Oppgavene hennes er å gi pasientene medisiner, stell og mat. Og her spares det ikke på minuttene, ifølge Lien.

– På hvert pasientbesøk estimeres det tid til gjøremålene vi skal utføre, og vi får mellom tre og fem minutter til hver enkelt oppgave.

Camilla Lien

Sykepleier Camilla Lien mener tidsordningen går ut over pasientene.

Foto: Liv Eva Welhaven-Løchen / NRK

Det synes hun er for lite. Sykepleieren kaller ordningen uverdig.

– Det er rett og slett en stoppeklokke-omsorg. Jeg mener det er uverdig å måle pasienter i tid, ettersom formen deres varierer fra dag til dag. sier hun.

Ordfører i Arendal kommune, Einar Halvorsen, sier til NRK at han forstår tidspresset. Men han vil likevel ikke fjerne den kontroversielle minuttordningen.

Vil beholde tidsskjemaet

– Med 900 brukere og 300 ansatte i hjemmesykepleien, er vi nødt til å lage systemer. Jeg har ikke lyst til å bruke ordet stoppeklokke, men vi må ha et visst system å gå etter, sier Halvorsen.

Wenche Eriksen syntes det var hyggelig med besøk av ordføreren. Men hun kunne ønske de daglige besøkene varte i mer enn fem minutter.

– Da får man snakket om det man bærer på. Jeg har mye som skal ut, men ikke alle har tid til å prate, sier hun.

Det er sykepleier Camilla Lien enig i.

– Mennesket er to ting, både legeme og sjel. Sjelen må også pleies, sier hun.

Hjemmebesøk

Ordfører Einar Halvorsen fikk et travelt program som hjelpepleier, her på besøk hos Wenche og Kjell Eriksen.

Foto: Liv Eva Welhaven-Løchen / NRK