– Utsetter asylsøkere for brannfare

Rådmannen i Tvedestrand kommune frykter for sikkerheten til 50 asylsøkere, som er innlosjert på Tvedestrand Fjordhotell. – Det er ikke brannsikkert og bør stenge, mener rådmannen.

Tvedstrand fjordhotell med flyktninger

Kommunen frykter brann i den tette trehusbebyggelsen. – Vi forstår ikke bekymringen, sier eieren av hotellet i et murbygg.

Foto: Marianne Stene / NRK

– Vi er meget bekymret over brannsikkerheten både på hotellet og for nedre bydel.

Det skriver rådmann Pål Frydenberg i en e-post til ordføreren og brannvesenet.

Bakgrunnen er at Utlendingsdirektoratet (UDI) nylig har kjøpt plass til 90 asylsøkere ved byens hotell.

Vi ønsker at de fleste skal bo på akuttplassene i en så kort periode som mulig, men vi kan ikke si noe mer konkret om varighet nå.

Brev til kommunen / UDI

Har fått pålegg

– Det er flere forhold der som ikke er i orden, sier leder for forebyggende avdeling i Østre Agder brannvesen Petter Vinje Svendsen.

Petter Vinje Svendsen

Petter Vinje Svendsen i Østre Agder brannvesen varsler ny kontroll ved hotellet fordi det mangler dokumentasjon for brannsikkerheten.

Foto: Miriam Grov / NRK

De har ikke har vært på tilsyn etter at asylsøkerne kom. Tidligere har brannvesenet pekt på mangler ved nødlys og at sikkerheten ikke er dokumentert.

– Vi jobbet hardt i forrige uke og vil se mer på sikkerhet i uken som kommer. Vårt anliggende er at han ikke kan dokumentere sikkerheten.

Selve hotellet er ikke spesielt utsatt for brann, siden det er et murbygg.

Svendsen kaller dette en komplisert sak, som de har jobbet med i to år. Nå havner den også i retten.

Tvedestrand fjordhotell høyde inngang

Det er kjøpt akuttplasser til asylsøkere ved hotellet i to måneder etter avtale med mottaket Hero AS.

Foto: Marianne Stene / NRK

Det er ilagt dagbøter som ikke er betalt. Derfor skal saken opp for Aust-Agder tingrett senere i høst.

Redd for brann i trehusbebyggelse

Rådmannen har altså selv meldt inn bekymring for sikkerheten til beboerne og ikke minst den tette trehusbebyggelsen i sentrum av sørlandsbyen.

– Vi er generelt bekymret for sikkerheten rundt brann på hotellet og i nedre bydel.

– Er det vanlig at en rådmann ber brannvesenet se på sikkerheten?

– Denne rådmannen gjør i hvert fall det, siden vi vet at det har vært en del konflikter knyttet til hotellet før, både med brannsikkerhet og arbeidsmiljøet, sier rådmann Pål Frydenberg.

Kommunen fikk beskjed om nødbosettingen etter at asylsøkerne hadde flyttet inn på hotellet. Asylsøkerne skal bo der midlertidig i to til ti dager.

– En misforståelse

Hotellet eies av Stein Matre, som mener frykten for dårlig brannsikkerhet beror på misforståelser.

Stein Matre

Eier av Tvedestrand Fjordhotell, Stein Matre avviser at hotellet setter folks liv og helse i fare.

Foto: Marianne Drivdal / Tvedestrandsposten

– Rådmann har ikke satt seg inn i den nye situasjonen med nødovernatting på hotellet. Det er ubegripelig med det brevet. Når det er over 50 beboere må det være nattevakt, sier Matre.

Det pågår arbeid med å utbedre det Matre kaller «småting» etter pålegg fra brannvesenet.

– Jeg kan ikke se noen som helst risiko. Situasjonen er hundre prosent under kontroll. Dette er bare egnet til å skremme folk, sier Matre.

Hotellet fikk nylig inndratt skjenkebevillingen for servering av alkohol i syv uker. Det er en av grunnene til at de la inn bud på å ta imot flyktninger.

Hotelleieren planlegger å gå tilbake til vanlig drift, og tror ikke brannvesenet vil følge opp rådmannens anbefaling om å stenge hotellet.

Tidligere denne uken økte UDI anslagene sine, og tror det vil komme mellom 16.000 og 20.000 asylsøkere til Norge i løpet av 2015.

UDI vil understreke at vi ikke har hatt til hensikt å etablere et nytt asylmottak i Tvedestrand kommune. Fra vår side er dette definert som akutte innkvarteringsplasser for å ivareta vår plikt til å gi en seng og husly til nyankomne asylsøkere.

Brev til kommunen / UDI