– Usikre på kva det er

Politiet arbeidar med å finne ut kva dyr som vart funne dødt og delvis dekt med betong ved Langenes i går. Først trudde ein at det var ein hund, men lensmann i Søgne, Terje Pedersen, seier dei også arbeidar ut frå teorien om at det kan vere ein rev.

Lensmann i Søgne og Songdalen, Terje Pedersen.