– Urimelige prisforskjeller på kremasjoner

Folk i mindre kommuner må betale om lag 7000 kroner for å få sine avdøde kremert. I de større byene er det som regel gratis.

Tore Konnestad på Froland kirkegård

Tore Konnestad er lokalpolitiker og gravferdsagent.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Dette er urimelig, sier lokalpolitiker i Åmli, Tore Konnestad (Ap), som også driver et begravelsesbyrå.

Kommuner uten eget krematorium må kjøpe tjenesten fra bykommuner, og regningen sendes ofte til de pårørende.

– For fellesskapets del skulle jeg ønske at vi hadde en ordning som var gratis for alle. Da gir du folk et reelt valg, sier Konnestad.

– Har ikke råd

Han har møtt mange pårørende som nettopp har mistet sine kjære. Han viser frem gravlunden i Froland der de fleste avdøde gravlegges i kiste.

Men når noen her og i mange andre små kommuner velger kremasjon for sine avdøde, må de ut med cirka 7000 kroner. I byer som Arendal og Kristiansand er tjenesten helt gratis.

– Jeg har møtt folk som sier «dette har vi ikke råd til». Jeg mener prisen på kremasjoner er en stor belastning for pårørende. Men for kommunen ville det ha vært en liten kostnad, sier Konnestad.

Grimstad vil ikke betale

Urner

Det er vanlig å legge restene etter kremasjoner i urner som disse.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Politikerne i Grimstad diskuterte i fjor å la kommunen betale regningen for kremering som utføres i nabokommunene Kristiansand og Arendal. Men det politiske flertallet sa nei.

– De var redd for at det på kort sikt ville bety en ekstra utgift for kommunen, sier kirkesjef Jan Ivar Strømsodd.

– Selv om kommunen betaler kremasjonsutgiftene, vil det trolig ikke føre til at flere velger kremasjon. Og da blir presset på gravferdsarealet som før. Kommunene som har krematorium, ser på kremasjon som et gratis tjenestetilbud til innbyggere sine. Men de sender regning når de utfører tjenester for kommuner som ikke har krematorium. Og den regningen sendes videre til de pårørende, sier Strømsodd.

– Kortsiktig

– Det er kortsiktig å tenke at en sparer penger på dette, sier begravelsesagent Tore Konnestad.

– Store kirkegårder er dyre å drifte. På sikt blir dette kostbart.