– Unge, enslige flyktninger klarer seg bra

En kartlegging av unge, enslige flyktninger i Kristiansand, viser at de klarer seg bra etter at de har flyttet ut av bokollektivet.

Unge, enslige flyktninger klarer seg bra etter at de flytter ut av bokollektiver. Det viser en kartlegging som er gjort i Kristiansand. De fleste velger å skaffe seg en utdanning.

– Det er svært gledelige resultater. De klarer seg veldig bra. Mange går videre på videregående skole og har overraskende gode resultater, sier Mariann Solvang, leder for oppfølgingsteamet for enslige mindreårige flyktninger.

Opptatt av utdanning

Undersøkelsen er gjort blant 68 flyktninger som flyttet ut av bokollektivene i perioden 2009 til 2013. Den viste at flesteparten av ungdommene satset på utdanning.

– De er opptatt av skole, mer enn gjennomsnittet av norsk ungdom. De ser behovet for utdanning for å få seg jobb, sier Solvang.

Kartleggingen viste at 31 ungdommer var i gang med videregående utdanning, 17 ungdommer gikk på introduksjonskurs for nylig ankomne flyktninger og 14 deltok på diverse tiltak hos NAV.

– Rørende

Mariann Solvang sier dette viser at unge flyktninger er på jakt etter å komme seg videre i livet.

– Det som er litt spesielt når man jobber med denne gruppen er å se iveren etter å gå på skole. De tar den muligheten de får til å ta en god utdanning her, som de ikke hadde fått i sitt hjemland. Det er interessant og rørende å se, sier Solvang.

Hun sier den positive trenden for unge, enslige flyktninger fortsetter i 2014.

– Kanskje vil jeg si at det går enda bedre etter at vi har etablert oppfølgingsteam og en leksehjelpsklubb.

Solvang får støtte av Mette Horn Elieson, som er avdelingsleder ved Kongsgård skolesenter.

– De kan nesten ikke norsk, men det lyser i øynene at endelig skal de få lov til å gå på skole. Det er veldig gøy å se hvor motivert de aller fleste er, sier Elieson.