Hopp til innhold

– Ulovlig å si opp avtaler på grunn av religion

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener det er ulovlig å si opp en forretningsavtale med begrunnelse i religiøs oppfatning.

NHO mener det er skremmende at et firma sier opp en avtale med et cateringselskap, fordi det eies av en kristen organisasjon. Begrunnelsen for oppsigelsen var et ønske om å være en livssynsnøytral bedrift.

BIG Catering holder til på Bibelskolen i Grimstad. Nå har en lokal bedrift sagt opp avtalen med cateringselskapet på grunn av firmaets religiøse tilknytning.

– Diskrimineringsloven er klar; det er ikke lov å legge vekt på religion og stille noen i en dårligere situasjon på grunn av det, sier nestleder, Elisabeth Lier Haugseth, hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Elisabeth Lier Haugseth

Nestleder hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth, mener at også virksomheter har et vern etter diskrimineringsloven.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

En bedrift i Grimstad har sagt opp avtalen med selskapet BIG Catering fordi de har kristne eiere.

– Også virksomheter har et vern etter diskrimineringsloven, sier Lier Haugseth.

Hun understreker at ombudet verken feller noen dom, eller har gått inn og vurdert saken i Grimstad konkret, og at hun derfor uttaler seg generelt.

Ikke holdbart argument

BIG Catering holder til på Bibelskolen i Grimstad, og eies av den kristne organisasjonen Normisjon. Det passet dårlig med en av kundens livssynsstrategi. Forrige uke sa de ifølge BIG Catering opp avtalen med begrunnelse at de ønsker å være livssynsnøytrale.

Bibelskolen i grimstad eksteriørt

BIG Catering holder til på Bibelskolen i Grimstad, leverer mat for flere millioner kroner i året.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Man kan gjerne være livssynsnøytral, men det betyr ikke at man skal nekte å inngå en handel med en virksomhet som har en religiøs forankring. Det er slik vi ser det, ikke et holdbart argument for å bryte en avtale, sier Haugseth.

Skremmende utvikling

Siri Mathiesen NHO

NHO-direktør i Agder, Siri Mathiesen, mener det er skremmende at religiøs overbevisning skal ligge til grunn for hvem man vil handle med.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

BIG Catering vil ikke oppgi navnet på bedriften som har sagt opp avtalen, men i en e-post til cateringselskapet oppgir kunden følgende begrunnelse:

«Å støtte en kristen bedrift stemmer ikke overens med livssyn, og vi er en livssynsnøytral bedrift».

NHO mener dette er en skremmende utvikling.

– Når begrunnelsen for at man ikke vil handle er at man har kristne eiere eller islamske eiere eller hva det måtte være, så er det klart at det er skremmende, sier NHO-direktør i Agder, Siri Mathiesen, og påpeker at faktorer som respekt og toleranse er helt grunnleggende i vårt samfunnet.

Livssynsåpne fremfor livssynsnøytrale

Kjetil Haga på kjøkkenet

– Det er tankevekkende at noen ikke vil kjøpe mat eller tjenester av oss fordi vi har en kristen verdiforankring, sier daglig leder i BIG Catering, Kjetil Haga.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

På kjøkkenet til BIG Catering går det unna. Årlig leverer grimstadbedriften mat for syv millioner kroner.

At en kunde nå ønsker å si opp forretningsavtalen på grunn av deres religiøse overbevisning er spesielt, mener de.

– Jeg skulle ønsker det var slik at vi ikke skulle vurdere kjøp av varer og tjenester ut ifra livssyn, men heller glede oss over det mangfoldet som er – da er vi livssynsåpne, sier Daglig leder i BIG Catering, Kjetil Haga.

NHO mener det er skremmende at et firma sier opp en avtale med et cateringselskap, fordi det eies av en kristen organisasjon. Begrunnelsen for oppsigelsen var et ønske om å være en livssynsnøytral bedrift.