Normal

– Uklokt at sykehusvedtaket kom nå

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) forstår ikke hvorfor Sørlandet sykehus' styre ikke hørte på Helse- og omsorgsdepartementet.

Svein Harberg, Høyre

Svein Harberg mener det var uklokt av sykehusstyrets å vedta strukturplanen nå.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Det er den nasjonale sykehusstruktur-planen, som kommer neste år, Harberg sikter til.

Ifølge han ble styret til Sørlandet sykehus anbefalt å vente med struktur-vedtak av Helse og omsorgsdepartementet til den nasjonale planen var ferdig.

Men torsdag formiddag vedtok styret at Kristiansand får hovedsykehuset på Sørlandet.

– Jeg synes det er underlig. Sykehusstyret har fått klare anbefalinger om å ikke gjøre vedtak på strukturen nå, men vente på den nasjonale sykehusplanen. Likevel gjør de det.

– Det er uklokt og de skaper igjen en usikkerhet i organisasjonen, som ikke er bra. Det mangler en forståelse av hvilke reaksjoner dette vekker, sier Harberg.

– Høyre møter seg selv i døra

Kari Henriksen

Kari Henriksen (Ap) mener Høyre møter seg selv i døra.

Foto: Nina Kristiin Vraa
Styreleder Camilla Dunsæd

Styreleder Camilla Dunsæd ønsker et hovedsykehus i Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kari Henriksen synes det er underlig at Harberg kommer med kritikk av styrets vedtak.

– Det er jo Høyre som har vært med på å skape usikkerhet. Før valget lovte de å avklare situasjonen rundt sykehusene i Norge. Nå har to år gått, men ingen helsemelding har kommet.

– Styret ved Sørlandet sykehus er i sin fulle rett til å fatte det de vil. Når ikke helseministeren har klart å være tydelig, er det underlig å skylde på styret. Jeg mener Høyre møter seg selv i døra, sier Henriksen.

– Tatt høyde for endringer

Styrelederen for Sørlandet sykehus Camilla Dunsæd er ikke enig med Harberg i at vedtaket har skapt mer uro enn ro.

– Nå har vi gjort et vedtak som vi tror vil skape mer ro og som gjør at vi kan konsentrere oss om drift. Vi er interessert i å gi et best mulig pasienttilbud.

– Det gjør vi best hvis situasjonen rundt sykehusstrukturen er avklart, sier hun.

– Men burde dere ikke ventet til den nasjonale planen er klar?

– I dette vedtaket har vi sagt at den skal endelig behandles etter den nasjonale planen blir klar. Vi har jo tatt høyde for det, sier Dunsæd til NRK.no.