– Uheldig hvis barnevernet lar ting forbli hemmelig

Bare fire av 450 bekymringsmeldinger i Lister-kommunene det siste halvannet år, har endt med politianmeldelse. Det viser tall NRK har fått tilgang på.

Kari Henriksen, Ap

Stortingspolitiker Kari Henriksen ønsker ny gjennomgang av lovverket som omfatter opplysningsplikt og taushetsplikt.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Nå skal barnevernet i Lister, som har ansvaret for seks kommuner, gå gjennom bekymringsmeldingene på nytt.

– Vi tar kritikken til etterretning. Vi vil se på sakene på nytt, og deretter ta kontakt med politiet for å drøfte saken videre, sier leder i barnevernet i Lister, Bodil Glomsheller.

Til NRK har hun tidligere sagt at barnevernfaglige vurderinger som regel går foran anmeldelser i barnevernsaker.

Det vekker reaksjoner hos Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i Justiskomiteen på Stortinget.

– Politiet skal ta seg av etterforskningen

– Det er jeg uenig i. Det er viktig at saker om vold og overgrep blir meldt til politiet, og så skal politiet ta seg av etterforskning og se om det er gjort noe straffbart.

Bodil Glomsheller

Leder av barnevernet i Lister, Bodil Glomsheller sier at de først og fremst ønsker å hjelpe innad i familien, men at de anmelder alvorlige tilfeller.

Foto: Privat

Han understreker at barnevernets oppgave er å sørge for at barnets beste blir ivaretatt. Der får han støtte fra justispolitiker Kari Henriksen (Ap).

– Seksuell vold og overgrep mot barn er en alvorlig forbrytelse. Hovedregelen er at man anmelder når man har mistanke om at slike forbrytelser skjer, eller kan begås, sier hun.

Men bare fire av 450 bekymringsmeldinger i Lister-kommunene det siste halvannet året, har endt med politianmeldelse.

Vil ha gjennomgang av taushetsplikten

Henriksen vedgår at lovverket kan være utydelig med hensyn til taushetsplikt og opplysningsplikt. Hun legger til at Arbeiderpartiet har bedt om en gjennomgang av lovverket.

Kjell Ingolf Ropstad

KrF-politiker Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder reagerer på at barnevernet i Lister hevder det som regel ikke er til barnets beste å anmelde vold og overgrep til politiet.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Vi ser det er mange hemmeligheter som lever i mange år. Hvis det utvikler seg en kultur der tjenesteapparatet lar disse tingene få lov til å bli mer hemmelig enn det trenger å være, så er det svært uheldig.

Ropstad i Justiskomiteen mener det er bedre å anmelde en gang for mye – enn en gang for lite.

– De fleste alvorlige sakene om vold og overgrep komme til politiet, også kan politiet heller henlegge saken. Da får de større kontroll på sakene, for eksempel dersom enkelte personer blir anmeldt flere ganger, avslutter han.

Laster kart, vennligst vent...

Lister omfatter de seks kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal, med til sammen 36 500 innbyggere.