– Uansvarlig lav sykepleierlønn

Helse- og sosialdirektøren i Kristiansand kommune, mener det er på tide med kraftig lønnsøkning for sykepleierne.

Rehabilitering og trening

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand, Lars Dahlen, mener sykepleiere bør få høyere lønn. (Arkivfoto.)

Foto: Helse Bergen

– Denne yrkesgruppen trenger et lønnshopp på lik linje med lærere og ingeniører som det har vært veldig fokusert på, for dette er ryggraden i det velferdssamfunnet vi har, sier Lars Dahlen.

Det er alle personer innenfor såkalte "myke yrkesgrupper" som helsefagarbeidere, sykepleiere og hjelpepleiere som bør få økt lønn. Det er beskjeden fra Lars Dahlen som er helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune.

Lars Dahlen

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand, Lars Dahlen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Meningsfulle jobber

– Det er meningsfulle jobber. De får tilbakemelding hver eneste dag i forhold til den jobben de gjør, og det er det ikke alle som gjør, sier Dahlen.

Anne Britt Sodefjed er leder for Norsk Sykepleierforbund i Vest-Agder. Hun nærmest applauderer for denne uttalelsen.

– Vi synes det er veldig bra at en leder på en så tydelig måte gir uttrykk for økt verdsetting av den kompetansen sykepleierne har. Vi vet jo at det i i fremtiden vil være enda større behov for deres kompetanse. Da gjelder det å være konkurransedyktig på lønn, sier Sodefjed.

Likelønn

Sodefjed mener økningen bør være betydelig og peker på at det ikke er likelønn i samfunnet.

– Forskjellen på sykepleiere og andre sammenlignbare grupper, er på ca. 20 prosent. Da kan man jo regne ut selv hvor mye dette bør være, sier hun.

Lars Dahlen sier at lønnsnivået bør settes i forhold til utdanning.

– Har du utdanning på samme nivå, så bør det også være tilnærmet lik lønn. Dette er en del av et forhandlingsspill mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er uansvarlig å ikke legge til rette for at vi får rekruttering, da er lønn et viktig virkemiddel.