– Tiltalte var tilregnelig

Retten mener at tiltalte var tilregnelig og stakk ofrene med vilje, og at forsettet var at de skulle dø. Retten mener angrepene var et resultat av grundig planlegging og veloverveide beslutninger.