Hopp til innhold

– Spesielt at Kristiansen blir fortalt at han er uskyldig av psykologen

Nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Kjell Ingolf Ropstad, sier det er spesielt at en psykolog mener Viggo Kristiansen er uskyldig.

Baneheia montasje

Stortingsrepresentant og nestleder i justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad, reagerer på at en psykolog tar stilling til skyldspørsmålet. Advokat Arvid Sjødin mener det er bra at fylkeslegen skal vurdere saken.

Foto: NRK

Psykologen som behandler drapsdømte Viggo Kristiansen i Baneheia-saken, er satt under tilsyn av Fylkeslegen i Oslo og Akershus.

Grunnen er at den behandlende psykologen mener Kristiansen er uskyldig. Psykologen mener en rekke bevis er holdt utenfor rettssapparatet.

Jeg har imidlertid opplevd at SAMTLIGE jeg har fortalt dette til har blitt rystet og overbevist om Viggos uskyld.

E-post fra psykologen

Viggo Kristiansen ble dømt til forvaring i 21 år for drapene i Baneheia. Det er den strengeste straffen i Norge.

Kjell Ingolf Ropstad

Ropstad er fornøyd med at fylkeslegen nå skal granske saken.

Foto: Margret Helland / NRK

– Det er spesielt at psykologen forteller til Viggo at han er uskyldig, mener stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder KrF.

Psykologen vil ikke la seg intervjue av NRK, men fastholder på at Kristiansen er uskyldig dømt.

Rehabilitering viktig

Andre nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder KrF mener saken er spesiell.

Viggo Kristiansen

Det er spesielt at en psykolog som behandler Kristiansen, forteller ham at han er uskyldig, mener stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad.

Foto: Photoline / SCANPIX

– Noe av det viktigste i kriminalomsorgen er rehabilitering. Kristiansen fikk en forvaringsdom. Det betyr at han er en av de farligste forbryterne. Og det må vurderes om han kan bli så frisk at han kan slippes ut igjen, sier Ropstad til NRK

– En viktig jobb for psykologen er å bidra til at Kristiansen blir rehabilitert, mener Ropstad.

Tilsynssak

Det er opprettet tilsynssak mot psykologen som i ti år har behandlet Kristiansen. Ropstad mener det er viktig at fylkeslegen nå gransker saken.

– Jeg har stor tillit til at fylkeslegen, og at han gjør en god vurdering av psykologen.

– Fylkeslegen vil støtte oss

Advokat Arvid Sjødin, som representerer Kristiansen, mener det er greit at fylkeslegen gransker psykologen.

Arvid Sjødin

Advokat Arvid Sjødin tror fylkeslegen vil komme til samme konklusjon som dem.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Fylkeslegen vil da få overlevert det samme materialet som vi har samlet opp i saken. Og i den forbindelse vil han da komme til samme konklusjon som oss, nemlig at Viggo Kristiansen er uskyldig, sier Sjødin til NRK.

Kristiansens advokater har flere ganger forsøkt å få saken til ny behandling i gjenopptakelseskommisjonen. Sjødin hevder de kan dokumentere at Kristiansen er uskyldig.

Kristiansen ble dømt i 2002 sammen med Jan Helge Andersen. Men Kristiansen har aldri tilstått.

– Jeg tror saken kommer til å bli tatt opp igjen, mener Sjødin.

null
Spiller nå
Mistenkt for tyveri 01:28
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 0,77 kr
Dyrest kl. 09 1,12 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jun 2023 – jun 2024
    + 4,9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5,2 %