NRK Meny
Normal

– Terskelen for å rive en slik bygning bør være svært høy

Den er et landemerke i Kristiansand, og har både tempelgavl og søyler. Byutviklingsstyret sa ja til å rive Lund Trafostasjon, men Fylkeskonservatoren reiser nå innsigelse.

Lund transformatorstasjon, total

Lund Trafostasjon ble bygget for Kristiansand Elektrisitetsverk, forløperen til Agder Energi.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

«OBS, BETONGBITER KAN FALLE NED!» står det på gjerdet som er satt opp rundt den gamle transformatorstasjonen fra 1920.

Lund transformatorstasjon

Forfallet på Lund Trafostasjon er kommet så langt at folk advares mot å få betongbiter i hodet.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

Bygningens eier, Agder Energi Nett, har ikke bruk for den lenger. Og Oddernes Gartneri, som eier grunnen, vil rive og bygge et møbellager på tomta.

Byantikvaren og plan- og bygningssjefen i kommunen ønsket å bevare trafoen, men politikerne gikk med 5 mot 4 stemmer inn for et forslag fra Fremskrittspartiet om å tillate rivning.

Yvonne Willumsen

Fylkeskonservator i Vest-Agder, Yvonne Willumsen.

Foto: NRK

Torsdag sendte fylkeskonservator Yvonne Willumsen en innsigelse og sørget dermed for at siste ord i saken ikke er sagt.

Hun viser til at Lund Trafostasjon er vurdert som verneverdig i kommunens Kulturminneplan, og bygningen er også med i Kristiansands arkitekturguide.

Den er også beskrevet i kulturminneregistreringen for bydelen Lund.

Lund transformatorstasjon - Bjørndalssletta

Trafoen ligger som et signalbygg og landemerke ved E18 på Bjørndalssletta ved innkjøringen til Kristiansand østfra.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

«Kraftoverføringens kulturminner»

Trafoen ligger på Bjørndalssletta ved E18 – som et karakteristisk landemerke.

Willumsen viser til at alle statlige etater har et ansvar for å ta vare på kulturminnene sine. Det skal lages planer over hva som skal vernes.

Lund transformatorstasjon

Lund Trafostasjon blir i rapporten «Kraftoverføringens kulturminner» sett på som en vesentlig bygning.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

– Lund trafostasjon er beskrevet i NVEs temaplan "Kraftoverføringens kulturminner" (2010). Trafostasjonen representerer Kristiansand Elektrisitetsverk, en av forløperne til Agder Energi. Den representerer nyklassisismen innenfor arkitekturen.

Fylkeskonservatoren mener at bygningen har vesentlig regional verdi, og sannsynligvis også nasjonal verdi.

Hun skriver at bevaringsverdige bygninger kan utbedres og moderniseres bare bygningens eksteriør blir opprettholdt.

Lund transformatorstasjon - klassisk inngang

Lund Trafostasjon fra 1920 er preget av arkitektenes tilbakevending til greske og romerske forbilder. Bygningen er tegnet av Thorvald Hauff og har nasjonalverneverdi.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

– Betydelig verneverdi

Lund Transformatorstasjon på Bjørndalssletta er signert arkitekt Thorvald Hauff i 1920. Den er et tidstypisk industribygg, oppført i tre etasjer på en høy natursteinsokkel, med en monumental trapp som fører opp til hovedinngangen. Stasjonen har et tilbygg fra 1960.

Tegning av Lund Trafostasjon- sekundærstasjon på Lund

Thorvald Hauffs tegning fra 1920 av hovedfasaden på Lund sekundærstasjon. Takrytteren ble ikke realisert.

Foto: Agder Energi Nett AS

I «Kraftoverføringens kulturminner» er trafostasjonen på Lund omtalt.
Typisk for arkitektene i 1920-årene var at de vendte tilbake til den greske og romerske antikkens forbilder:

– Tempelgavler og klassiske søyler kom tilbake. Mot slutten av perioden ble disse
direkte etterligningene svekket og stilen forenklet – i en forventning om den kommende
funksjonalismen? Ti-året innledes med to transformatorstasjoner, Lund i Kristiansand og
Nesset i Moss, begge fra 1920 og med samme hovedform.

Lykt på Lund transformatorstasjon

Detalj. Lund Trafostasjon.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK


Yvonne Willumsen konkluderer med at anlegget har betydelig verneverdi, både som
landemerke, som teknisk-industrielt kulturminne og som et monument over
elektrifiseringen av Kristiansand.

– Terskelen for å rive en slik bygning bør være svært høy. Fylkeskonservatoren vil derfor påklage kommunens vedtak om riving av bygningen og dispensasjon fra plankravet, skriver hun.

Saken går nå til Fylkesmannen. Ifølge rådgiver for bygningsvern, Aase Bessesen, kommer Riksantikvaren til Kristiansand for å se på bygningen.