-Tas ikke distriktshensyn i plassering av fengsel

Seniorrådgiver i Agderforskning, Helge Røed, tror ikke myndighetene vil ta distriktspolitiske hensyn når plasseringen av Sørlandets nye fengsels skal avgjøres. Flere kommuner mener det nå er deres tur til å få nye statlige arbeidsplasser.

Helge Røed

Seniorrådgiver i Agderforskning, Helge Røed tror myndighetene vil gjøre rene faglige vurderinger når de skal plassere fengselet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fredag kom nyheten om at regjeringen vil bygge nytt fengsel på Sørlandet. Og det gikk ikke mange minuttene før flere ordførere uttalte at nettopp de burde få arbeidsplassene og bygningene i sin kommune.

– Froland sin tur

Ordfører i Froland, Sigmund Pedersen sier til NRK-Sørlandet at det nå er deres tur i køen, etter at Evje har fått åpne soningsplasser, Lillesand, Post- og Teletilsynet, og Vennesla storsatsing på datalagring.

– Froland trenger sårt trenger flere arbeidsplasser og har mange utfordringer som det bør tas hensyn til.

Sigmund Pedersen

Ordfører i Froland, Sigmund Pedersen mener det er Froland sin tur til å få statlige arbeidsplasser.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Østre deler av Aust-Agder har de største problemene rundt ledighet og levevilkår, mens kristiansandsregionen klarer seg bra med sin egen tyngdekraft, mener han.

Etter det NRK kjenner til har Froland kommune allerede brukt midler på lobbyvirksomhet for å påvirke prosessen.

–Evje naturlig valg

Også ordfører Bjørn A.Robstad i Evje og Hornnes kommune legger vekt på distriktspolitikk når han argumenterer for at fengselet skal plasseres der.

– Vi er i en region som har store befolkningsmessige utfordringer, og som trenger arbeidsplasser.

Bjørn Ropstad

Ordfører Bjørn A. Robstad i Evje og Hornnes mener hans distrikt trenger fengselet.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Robstad mener det også er en fordel for det nye fengselet at en allerede har åpne soningsplasser for fengselsdømte på Evjemoen.

Også Lillesand og Vennesla har ønsket å få et nytt fengsel i sin kommune, og så langt har ikke regjeringen lagt føringer for hvor satsingen skal ligge.

Les også: – Situasjonen har vært prekær

–Ansatte og fagmiljøene avgjør

Men seniorrådgiver i Agderforskning, Helge Røed tror ikke hensynet til befolkningen og dårlig arbeidsmarked i enkelte kommuner vil avgjøre lokaliseringen.

– Det er til syvende og sist en sentral avgjørelse der ansatte i Kriminalomsorgen, politiet og byråkratene i Justisdepartementet avgjør, tror han.

Helge Røed tror faglige argumenter rundt fengselsdrift, transport og avstand er viktige faktorer.

–Men vil ikke det politiske miljøet kunne påvirke beslutningen ?

– I liten grad. De to stortingsrepresentantene Agder har i Justiskomiteen, kan selvsagt legge inn enkelte føringer i stortingsmeldingen, men ikke ha noe avgjørende ord i dette.

Røed tror derfor ikke det har så stor betydning om det er uenighet om lokaliseringen i det politiske miljøet i landsdelen.

Les også: Hun vil ha to fengsler på Agder

Fengsel
Foto: Line Hødnebø / NRK