Hopp til innhold

– Syklister som bruker mobil er et økende problem

Å bruke håndholdt mobil mens man sykler er forbudt i Danmark. Distriktsleder i Trygg Trafikk tror det kan bli nødvendig med tiltak også i Norge.

Bør diskutere mobilforbud for syklister

Å sykle krever en viss konsentrasjon, og å bruke mobil mens man sykler er kanskje ikke så lurt.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder, Ole Rath, sier at han har sett folk bruke mobiltelefon mens de sykler. Det synes han ikke noe om.

– Å gjøre flere ting samtidig, gjør at det blir farligere å ferdes i trafikken, sier han.

Rath forventer at det vil komme flere syklister på veiene i årene som kommer, og tror bruk av mobil på sykkel vil øke i takt med antall syklister.

– Slik jeg ser det, er det et økende problem.

Forbudt i Danmark

I Danmark er det forbudt å bruke håndholdt mobil mens man sykler. Blir man tatt for dette, får man en bot på 1000 danske kroner.

Rath tror det kan det kan ha noe for seg.

– Det kan virke preventivt. Vi skal ikke se bort ifra at det kan være fornuftig å gjøre i Norge også.

Han vil ikke ta stilling til om det bør innføres et forbud, men om det blir stadig flere som bruker mobil mens de sykler, tror han det vil bli nødvendig å gjøre noe.

– Hvis folk gjør andre ting enn å konsentrere seg om syklingen, er det klart vi må sette inn tiltak.

Ole Rath

Distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder, Ole Rath.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Har ikke oppfattet det som et problem

Leder i Syklistenes landsforening i Kristiansand og omegn, Tomas Nesset, sykler daglig, men sier at han til nå ikke har reflektert noe rund bruk av mobil på sykkel. Det tror han skyldes at han ikke har sett det så ofte, og at han derfor ikke har oppfattet det som noe problem.

Nesset mener likevel at det er en risiko å bruke håndholdt mobil og sykle samtidig.

– Man har bare én hånd på styret. Da har man ikke har kontroll på begge bremsene. I tillegg blir det vanskelig å svinge, sier han.

Ifølge Nesset er de fleste sykkelulykker eneulykker, der syklisten selv forårsaker ulykken og skader bare seg selv. Han sier imidlertid at det finnes lite statistikk på dette, noe han tror skyldes at det er få ulykker som blir rapporter. Derfor ser han ikke bort ifra at det kan være store mørketall for sykkelulykker forårsaket av mobilbruk.

Kan gi bot selv om det ikke er forbudt

I Norge er det bare er førere av det som defineres som motorvogn som ikke har lov til å bruke håndholt mobil mens de kjører. Hverken vanlig sykkel eller elsykkel kommer inn under dette.

Rath påpeker imidlertid at alle trafikanter må forholde seg til veitrafikkloven § 3, som handler om å ta hensyn i trafikken.

– Man kan bli bøtelagt hvis man skaper trafikkfarlige situasjoner, sier han.