– Sykehusene bør anmelde alle snokesaker

Aps Kari Henriksen mener det er uakseptabelt at ikke sykehusene politianmelder saker der leger eller helsepersonell har snoket i pasientjournaler.

Sørlandet sykehus Kristiansand

En pasient ved Sørlandet sykehus politianmeldte selv legen som snoket i journalen hans. Sykehuset anmeldte ikke.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Sykehusene bør gjøre som butikkene. Der har de et skilt som sier at alle tyverier blir politianmeldt. Det samme må gjelde ved journalsnoking, sier Henriksen.

Hun mener det har med hele tilliten til helsevesenet å gjøre. Bru

Kari Henriksen

Aps stortingsrepresentant i Vest-Agder, Kari Henriksen har selv en bakgrunn fra helsevesenet. Hun mener sykehusene må slå hardere ned på etiske lovbrudd, og konsekvent politianmelde journalsnoking.

Foto: NRK

dd på pasientjournalloven kan straffes med fengsel i inntil tre år.

Ifølge Helsetilsynet velger ofte sykehusene å ikke anmelde i det hele tatt.

NRK har brakt flere saker om en lege som snoket i journalen til en psykatrisk pasient, mens han selv frontet pasientens eks-kone i en pågående barnefordelingssak. Sørlandet sykehus politianmeldte ikke saken, det gjorde pasienten selv.

Viktig signal til både pasient og ansatte

Legen fikk 10.000 kroner i bot, og pasienten har engasjert advokat for å klage på det han mener er straff på linje med å kjøre på rødt lys. Helsetilsynet ga han en advarsel. Politiet mente det var lite praksis å sammenligne med, og «falt ned på» denne bota.

Sørlandet sykehus lot det gå et halvt år med mistanke mot legen, og tok ikke affære før pasienten selv meldte fra.

Lege Therese Utgård ble selv utsatt for at en lege tuklet med journalen hennes da hun var pasient, og hevder legene beskytter hverandre.

Henriksen mener sykehusene bør ha interne prosedyrer som sier at alle slike overtredelser anmeldes:

– Dette er et viktig redskap for å opprettholde tilliten til sykehusene. Pasienter vet da at dette tas alvorlig. Samtidig gir man et signal til ansatte om at snoking er fullstendig uakseptabelt.

Vil vurdere å innføre anmeldelse

– I kjølvannet av denne saken skal vi nå se på om vi skal innføre politianmledelse som en obligatorisk del av våre rutiner, sier organisasjonsdirektør ved Sørlandet sykehus, Nina Føreland.

– Mener du at dere burde gjort noe annerledes i denne saken?

– Sånn jeg kjenner saken så er saken håndtert på en god måte fra Sørlandet sykehus sin side.

Ligger det en selvkritikk i at dere burde anmeldt, siden dette skal diskuteres nå?

– Det er en vurdering at det er en sak vi bør diskutere. Vi meldte saken til fylkeslegen, men vi har ikke hatt rutine for å politianmelde.

Nina Føreland

Etter saken NRK har omtalt, skal Sørlandet sykehus nå vurdere om snokesaker konsekvent skal politianmeldes, sier organisasjonsdirektør Nina Føreland.

Foto: Lars Hægeland / NRK

Helsetilsynet straffer ikke

Direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, sier det er opp til sykehusene om helsepersonell skal få straff for etiske lovbrudd:

– Vi driver ikke med straff, men gir reaksjoner som skal hindre at dette gjentar seg. Sånn reglene er i dag, gir vi en advarsel. Det er domstolene som straffer.

Jan Fredrik Andresen

Direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen sier sykehusene har ansvar for om helsepersonell skal få straff for lovbrudd. Helsetilsynet gir en reaksjon, og er ingen domstol.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Bør sykehusene konsekvent politianmelde?

– Det er opp til sykehusene, men de har ansvar for at deres ansatte faktisk følger lover og regler.

Legen som snoket ved Sørlandet sykehus mistet jobben, men kan fortsette som lege.