– Svikter løftet om flere læreplasser

Aust-Agder fylkeskommune følger ikke opp regjeringens satsing for å få flere bedrifter til å ta inn lærlinger. Det sier regionsjef Petter Blomkvist i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg på Sørlandet.

Byggeplass

Entreprenørforeningen mener Aust-Agder fylkeskommune satser for lite på nye læreplasser.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Lærlingløftet er en del av regjeringens politikk for å gjøre det lettere for bedriftene å ansette flere lærlinger.

Kunnskapsdepartementet og partene i arbeidslivet har derfor undertegnet en samfunnskontrakt for flere læreplasser.

Målet er 20 prosent flere læreplasser innen utløpet av 2015.

Kritiserer fylkeskommunen

Gjennom ekstraordinære stimuleringstilskudd skal bedriftene oppmuntres til å utdanne flere fagarbeidere.

Det sier regionsjef i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Petter Blomkvist.

Men fylkeskommunen svikter og har ikke penger til å satse, mener han.

– Vi har en statsminister som har besøkt landsdelen og sagt at nå må bedriftene komme i gang. Og i neste runde så viser det seg at fylket ikke har disponert noen midler for å kunne hjelpe til med dette løftet, sier Blomkvist.

Han mener det er viktig at fylkeskommunen snarest finner penger til dette arbeidet.

– For vår del er det viktig at man finner midler i forhold til å stimulere en bransje til å ta inn flere lærlinger. Et beløp på 50.000 kroner vil kunne hjelpe en mindre aktør til å finne motivasjon til å ta inn lærlinger og gi de en tilstrekkelig opplæring slik at vi får gode fremtidige fagarbeidere, sier han.

Forstår kritikken

Bjørgulv Sverdrup Lund

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund forstår kritikken fra entreprenørbransjen.

Foto: Svein Sundsdal/Nrk

Fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund (H) sier fylkeskommunen har problemer med å finne penger til å følge opp lærlingløftet.

– Dette bunner i at regjeringen har skapt forventninger om å løse en av de viktigste oppgavene vi har, nemlig å få flere elever ut i lære. Det er laget en plan for det, men den er ikke fullfinansiert fra statens side. Dermed får fylkeskommunen et økonomisk problem innenfor våre driftsrammer. Og det er der situasjonen står nå, sier Lund.

Han forstår at næringslivet reagerer og etterlyser satsingen.

– Jeg synes det er veldig positivt med den velviljen og det engasjementet som reiser seg i næringslivet og det er positivt å holde den positive given på det. Så vi må finne en løsning og alle politiske partier må vende seg mot regjeringen for å få en bevilgning som er i samsvar med det regjeringen lover. Også må vi finne en løsning på dette i mellomtiden. Nå er ikke vedtaket om dette gjort, men det er i alle fall min tilnærming til dette, avslutter Sverdrup Lund.